100 trgovačkih društava u kojima država ima manjinski vlasnički udio spremna su za prodaju

Slika /arhiva-midim//slike vijesti/UV_CERP_22022017 .jpg

Dana 16. veljače 2017. godine Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju održalo je 3. redovnu sjednicu.


Na početku sjednice predsjednik UV CERP-a, dr. Goran Marić  ministar državne imovine, uvodno je pozdravio sve nazočne članove te predložio dopunu dnevnog reda s točkama Imenovanje nedostajućeg člana NO RIZ kao i uprave društva Croatia Airlines s obzirom da postojećoj istječe mandat. Nakon jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda , prihvaćena je i Informacija o pokretanju postupka prodaje 100 DRUŠTAVA iz portfelja CERP-a.

S obzirom da je strateški cilj privatizacija trgovačkih društava u ovlasti CERP-a, po prvi put se pristupilo sustavnoj analizi portfelja, koja je rezultirala odabirom 100 društava koji su u ovom trenutku spremni za prodaju. Naime CERP upravlja s ukupno 442 društva, od kojih u 410 trgovačkih društava ima manjinski portfelj, unutar kojeg u čak 300 trgovačkih društava upravlja s manje od 10% temeljnog kapitala.  S obzirom da u takvim društvima država nema znatniji utjecaj, osnovni kriterij odabira društava kojima slijedi prodaja,  bio je postotak  vlasničkog  udjela države u temeljnom kapitalu. Prodajom navedenih društava država izlazi iz vlasničke strukture društava u kojima nema mogućnost utjecaja  niti sudjelovanja  u donošenju odluka, posebno iz razloga što vlasništvo države u takvim društvima ne predstavlja  opći interes. Slijedom navedenog,  predlaže se prodaja 100 društava ukupne nominalne vrijednosti 144,7 mil kuna.

Upravno vijeće donijelo je i odluke o pokretanju postupka prodaje dionica i poslovnih udjela društava javnim nadmetanjem- prvi krug, odluku o pokretanju postupka neposredne prodaje dionica trgovačkih društava u manjinskom vlasništvu i odluku o pokretanju postupka prodaje dionica na uređenom tržištu kapitala u modalitetu redovite trgovine.

Donesene su i odluke o pokretanju postupka prodaje dionica na uređenom tržištu kapitala , izvan knjige naloga javne dražbe na Zagrebačkoj burzi za Hotele MEDENA d.d. Siget Donji, Hotele ŽIVOGOŠĆE d.d. Živogošće, HTP KORČULA d.d. Korčula, MEDORA Hoteli i Ljetovališta d.d. Podgora te je donesena Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja RH na Listu dionica koje će se bez naplate dodjeljivati hrvatski vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog  odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Donesene su odluke o prijedlogu člana uprava odnosno člana nadzornoga odbora u slijedećim trgovačkim društvima: Croatia Airlines i RIZ.

Sve navedene te ostale donesene odluke objavljene su na web stranicama CERP-a (www.cerp.hr)

Pisane vijesti