141. sjednica Vlade u Dubrovniku

Slika /arhiva-midim//slike vijesti/sjednica_010219.jpg

Projekti namijenjeni Dubrovačko-neretvanskoj županiji vrijedni su 4,5 milijarda kuna.


Popis ugovora i sporazuma

1.         MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE

1.1.      Ugovor o darovanju nekretnine u k.o. Suđurađ Gradu Dubrovniku, u svrhu uređenja parka, sportskog i dječjeg igrališta Suđurađ, Šipan

1.2.      Ugovor o darovanju zemljišta u k.o. Blato Općini Blato, ukupne površine 864 m², u svrhu izgradnje športsko-rekreacijskog centra Ravno

1.3.      Ugovor o darovanju nekretnina u k.o. Lumbarda Općini Lumbarda, u svrhu realizacije Poduzetničke zone „Humac-Pudarica“

1.4.      Ugovor o darovanju suvlasničkog dijela Republike Hrvatske nekretnine u k.o. Korčula Gradu Korčuli, radi obnove i djelovanja Gradskog muzeja

1.5.      Ugovor o darovanju nekretnina u k.o. Vidonje, u naravi stara Osnovna škola u Vidonjama, u svrhu smještaja društvenog doma

1.6.      Ugovor o kupoprodaji nekretnine u k.o. Korčula Gradu Korčuli (ex Žuva)

1.7.      Ugovor o darovanju nekretnine u k.o. Lastovo Općini Lastovo, u svrhu uređenja Doma mladih

1.8.      Ugovor o darovanju nekretnine u k.o. Lastovo Općini Lastovo, u svrhu smještaja Doma za stare i nemoćne Sirena

1.9.      Ugovor o darovanju nekretnine u k.o. Lastovo Općini Lastovo, u svrhu smještaja vatrogasnih vozila, vatrogasne opreme, komunalne opreme i spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (ex Tehnička radiona)

1.10.    Ugovor o davanju na uporabu u k.o. Korčula Gradu Korčuli terase u svrhu održavanja kulturnih manifestacija

1.11.    Ugovor o davanju na uporabu nekretnine u k.o. Slano Općini Dubrovačko primorje, u naravi bivše dječje odmaralište "Vračar" u Slanom, u svrhu smještaja odgojno-obrazovne ustanove; dječjeg vrtića

1.12.    Sporazum o uspostavi suvlasničke zajednice na nekretninama u k.o. Goveđari u svrhu realizacije projekta izgradnje višenamjenskog platoa za izletnički turizam i pristupne ceste s parkiralištem u sklopu Nacionalnog parka Mljet

1.13.    Ugovor o kupoprodaji nekretnine u k.o. Opuzen u svrhu izgradnje Centra obrane od poplava u Opuzenu
 
1.14.    Ugovor o davanju na uporabu prizemne poslovne zgrade izgrađene na kat.čest.br. 390/97 k.o. Goveđari (bivša vojna nekretnina  - objekt uređenja prostora Planjak, Vrh, Otok Mljet)2.         MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2.1.      Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Sanacija i rekonstrukcija rive u luci Donje Čelo - otok Koločep"

2.2.      Sporazum o zamjeni nekretnina između Hrvatskih cesta d.o.o. i Grada Dubrovnika3.         MINISTARSTVO UPRAVE

3.1.      Sporazumi o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke građana (e matica) za županiju, gradove i općine:

            1.         Dubrovačko-neretvanska županija
            2.         Grad Metković
            3.         Grad Opuzen 
            4.         Grad Korčula
            5.         Općina Blato
            6.         Općina Janjina
            7.         Općina Konavle
            8.         Općina Kula Norinska
            9.         Općina Mljet
            10.       Općina Orebić
            11.       Općina Pojezerje
            12.       Općina Vela Luka
            13.       Općina Zažablje
            14.       Općina Dubrovačko primorje           
            15.       Općina Lumbarda


 
4.         MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 

4.1.      Ugovor o kupoprodaji stanova

4.2.      Ugovor o kapitalnoj pomoći 


           
5.         MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

5.1.      Ugovori iz Programa razvoja otoka u 2019. godini za gradove i općine

            1.         Grad Dubrovnik
            2.         Grad Korčula
            3.         Općina Ston
            4.         Općina Vela Luka
            5.         Općina Smokvica -
            6.         Općina Lastovo
            7.         Općina Trpanj
            8.         Općina Janjina
            9.         Općina Mljet
            10.       Općina Blato
            11.       Općina Lumbarda
            12.       Općina Orebić
 


6.         MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

6.1.      Ugovori iz otvorenog trajnog poziva "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja"

- Općina Konavle za projekt „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“

- Župa dubrovačka za projekt „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja dječjeg vrtića Općine Župa dubrovačka“


 
7.         MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

7.1.      Sporazum o financiranju nabave opreme za laboratorij Zavoda za mediteranske kulture u svrhu provođenja pedoloških analiza

7.2.      Ugovori o financiranju iz Programa ruralnoga razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.
 
 
 
8. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

8.1.      Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva: KK.06.3.1.03.0128 Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Konavlima


 
Popis tabularnih isprava i odluka

1.         MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE

1.1.      Tabularna isprava za poslovni prostor, površine 35,35 m², koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na nekretnini u k.o. Vid, koji se koristi kao društveni dom (Metković)

1.2.      Tabularna isprava za poslovni prostor, površine 179,67 m², koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na nekretnini u k.o. Vid, koji se koristi kao društveni dom (Metković)2.         MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

2.1.      Odluka kojom se grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021.-2027.

2.2.      Odluka o području za koje će se izraditi intervencijski plan 

Pisane vijesti