Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 84 vijesti.
Stručni ispiti za obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje
Objavljen je popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja strojarstva za rok 13. veljače 2020. godine. Zadnji rok za odgodu ispita je 6. siječnja 2020. godine. Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva.
13.01.2020. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo
Oglasna ploča - izdane dozvole za projekte državnog značaja
Ministarstvo izdaje lokacijske i građevinske dozvole za projekte od državnog značaja: prometne infrastrukture, za luke i pristaništa, vodovodne građevine, energetske građevine, međunarodne magistralne plinovode, poboljšanje sastavnica okoliša, proizvodne i ostale građevine. Dozvole se objavljuju na oglasnoj ploči Ministarstva u trajanju od 30 dana. Informirajte se o kojim je dozvolama riječ.
07.01.2020. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo
Popis ovlaštenih osoba za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija - revidenti
Kontrola glavnog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja građevine, ovisno o značajkama građevine, odnosno predgotovljenog dijela građevine mora se provesti s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost. Ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata daje i ukida Ministarstvo. Pogledajte ažurni popis revidenata.
13.12.2019. | Stranica | Informacija | Graditeljstvo
Oglasna ploča - izdane dozvole za projekte državnog značaja
Ministarstvo izdaje lokacijske i građevinske dozvole za projekte od državnog značaja: prometne infrastrukture, za luke i pristaništa, vodovodne građevine, energetske građevine, međunarodne magistralne plinovode, poboljšanje sastavnica okoliša, proizvodne i ostale građevine. Dozvole se objavljuju na oglasnoj ploči Ministarstva u trajanju od 30 dana. Informirajte se o kojim je dozvolama riječ.
12.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo
50. godišnjica osnutka Građevinskog fakulteta u Rijeci
Državni tajnik Željko Uhlir prisustvovao je danas svečanom obilježavanju 50. godišnjice osnutka Građevinskog fakulteta u Rijeci. Odluka o osnutku Više tehničke građevinske škole (VTGŠ) donesena je 29. svibnja 1969. godine i taj se dan smatra početkom visokoškolskog obrazovanja građevinara u Rijeci. 
02.12.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo
Javni poziv na uvid u spis objavljen na oglasnoj ploči
Pozivaju se stranke u postupku da izvrše uvid u spis predmeta za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole radi izjašnjenja za zahvat u prostoru: Izgradnja mjerno-redukcijske stanice Gola sa spojnim plinovodom, infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina, na katastarskim česticama u k.o. Novačka i k.o. Gola, na području Općine Gola u Koprivničko-križevačkoj županiji. Uvid se može izvršiti 10. prosinca 2019. godine u 13:00 sati na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Ulica R. Austrije 14.
28.11.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo
Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči
Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja nafte), 1. skupine - Rekonstrukcija pumpaonice 334 u Rafineriji nafte Rijeka na katastarskoj(im) čestici(ama) 1418 i 1419 k.o. k.o. Kostrena Barbara, (Rafinerija nafte Rijeka, Primorsko-goranska županija). Uvid se može izvršiti 25. studenog 2019. godine u vremenu od 9 do 11 sati na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14.
13.11.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo
Javni pozivi na uvid u spis predmeta objavljeni na oglasnoj ploči
Na oglasnoj ploči web stranice Ministarstva s današnjim su danom objavljena dva nova javna poziva kojim se pozivaju stranke u postupku: investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole. O kojim je dozvolama riječ pogledajte na oglasnoj ploči.
25.10.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo
Poslovni dnevnik, Ana Blašković
Elisabetta Capannelli, direktorica Svjetske banke za Hrvatsku analizira poziciju na ljestvici Doing Business 2020. i upozorava na barijere.
25.10.2019. | Pisane vijesti | Vijesti iz medija | Graditeljstvo
Javni pozivi na uvid u spis predmeta objavljeni na oglasnoj ploči
Na oglasnoj ploči web stranice Ministarstva s današnjim su danom objavljena dva nova javna poziva kojim se pozivaju stranke u postupku: investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje lokacijska te građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske te građevinske dozvole. O kojim je dozvolama riječ pogledajte na oglasnoj ploči.
15.10.2019. | Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo