Aktivnosti obnove na području Banovine

Slika /slike/Opcenito/potres-Sisak-Petrinja/2021_09_21-obnova-Banovina.jpg

Do 21. rujna 2021. zaprimljeno je ukupno 9.174 zahtjeva za obnovom i 7.365 zahtjeva za nekonstrukcijskom obnovom a uklonjeno je 353 objekta koji su prijetili sigurnosti. Radovi nekonstrukcijske obnove završeni su na 492 objekata dok su u tijeku radovi na 180 kuća.

Na dan 21. rujna 2021.
 
 • na području tri pogođene županije ukupno je dosad zaprimljeno 41.514 prijava štete od kojih je pregledano 39.520 objekata (95,18%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4.814 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.568 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.138 objekata
 • ured Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 3.206 zahtjeva za obnovu, ured u Sisku zaprimio je 1.075 zahtjeva, ured u Glini zaprimio je 828 zahtjeva; ukupno 9.174
 • dostavljeno 94 zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; 
 • zaprimljeno 7.365 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu; 
  • 1.554 dodijeljenih objekata projektantima za nekonstrukcijsku obnovu, 926 izrađenih elaborata za sanaciju,180 obiteljskih kuća na kojima se izvode radovi i 492 obiteljskih kuća na kojima su radovi dovršeni 
  • zaprimljeno ukupno 448 zahtjeva za uklanjanje objekata; 
   • uklonjeno 353 objekata, 17 otvorenih gradilišta   
   • ukupno 218 odluka Stožera CZ RH za uklanjanje objekata, ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
   • 92 pribavljenih elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade, 56 pokrenutih postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem 
 • ukupno 404 izdanih verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave na natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala;


Pregled aktivnosti Stožera civilne zaštite - 20. rujna 2021.

Izvor: potresinfo.gov.hr 

Pisane vijesti | Informacija | Potres