Bruto dobit javnih poduzeća 2,72 milijarde kuna

Slika /arhiva-midim//arhiva/2015/04/Konferencija-najava.jpg
Konferencija „Poslovanje, restrukturiranje i investicije trgovačkih društava u državnom portfelju“ Prezentacija javna poduzeća 21415-pdf

U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture održana je vladina konferencija „Poslovanje, restrukturiranje i investicije trgovačkih društava u državnom portfelju“ na kojoj su kroz tri panela predstavljeni rezultati poslovanja trgovačkih društava Croatia Airlines, HŽ Infrastruktura, Hrvatska Pošta, HEP, Plinacro, Hrvatske vode i Hrvatske šume, kao i zbirni podaci za poslovanje strateških trgovačkih društava i društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Govoreći o poziciji države u upravljanju javnim poduzećima, premijer Milanović je na konferenciji istaknuo  njezinu ambivalentnu ulogu – s jedne strane ona se, kako je rekao, mora ponašati kao racionalni vlasnik koji smanjuje troškove i broj zaposlenih, a s druge, mora voditi računa o širim društvenim implikacijama svojih poteza.

Premijer je upravama javnih poduzeća, uz napomenu da je njihovih radom i rezultatima uglavnom zadovoljan, poručio da se u financiranju svojih investicijskih projekata ubuduće moraju što više oslanjati na europske fondove.

Potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU-a Branko Grčić kazao je kako je bruto dobit 47 javnih poduzeća u pretežnom ili potpunom vlasništvu države, lani iznosila 2,72 milijarde kuna, što je višestruko bolje od rezultata iz 2013. godine kada je iznosila 587 milijuna kuna.

Što se, pak, tiče 22 društva od strateškog državnog interesa, njihova je bruto dobit 2014. godine iznosila 3,8 milijardi kuna, prema godinu dana ranije ostvarenih 1,1 milijardu kuna.

Ukupne su investicije javnih poduzeća u 2014., po Grčićevim riječima, iznosile 8,4 milijarde kuna. One su, kaže Grčić, uglavnom realizirane iz kredita, uz garanciju države te upozorava da će ubuduće prostor za državne garancije biti sve manji. Stoga je, poput premijera, pozvao javna poduzeća da u što većoj mjeri koriste sredstva iz fondova EU-a.

I prema njegovoj ocjeni, javna poduzeća učinila su pozitivne pomake u poslovanju i restrukturiranju, a problem ostaje njihov visok dug koji je koncentriran u nekoliko poduzeća kao što su HAC, ARZ, Hrvatske ceste i HŽ.

Ukupan dug javnih poduzeća je, kaže Grčić, nešto veći od 66 milijardi kuna od čega 45 milijardi kuna na spomenuta poduzeća. Vladin cilj je, dodaje, osposobiti ta poduzeća za preuzimanje servisiranja dugova.

 (Hina/zs/mrrfeu)

Pisane vijesti