Daljni razvoj e-usluga sufinancirati će se iz EU fondova

  • Slika /slike/Opcenito/2019_11_14_image-3.jpg
  • Slika
  • Slika

Digitalni sustav za izdavanje dozvola eDozvola prvi je veliki sustav odnosno kompleksniji servis koji je nedavno uspješno migriran u Centar dijeljenih usluga tzv. „Državni oblak“. Priprema za migraciju podataka eDozvole na CDU platformu trajale su 2 i pol mjeseca a za samu migraciju dobivena je ocjena A+ od APIS CDU-a. Imajući u vidu kriterije kojima se rukovodi Centar dijeljenih usluga, ovakva pohvala ima dodatnu dimenziju.

Na svečanoj dodjeli ugovora sudjelovali su i ministar uprave Ivan Malenica, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić te ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric.

Ukupna vrijednost projekta razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja i njegovih modula iznosi 131 milijuna kuna od čega je 111 milijuna kuna osigurano iz fondova EU. Cilj projekta je povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana, poduzetnika i javne uprave nadogradnjom 4 i uspostavom 6 novih kompleksnih e-usluga u području graditeljstva i prostornog planiranja u skladu s Europskim okvirom interoperabilnosti i prioritetima Strategije e-Hrvatska 2020, što će rezultirati povećanjem produktivnosti javnog sektora u RH.

Ako želimo biti konkurentna zemlja moramo raditi na promjenama i provoditi reforme sad, ne sutra ili za godinu dana, nego sad, a upravo je ovaj projekt dio plana tih reformi.

Prema Svjetskom izviješću o konkurentnosti Hrvatska je na 135. mjestu zbog prekomjernog opterećenja tržišta. Hrvatsko tržište je za oko 30% snažnije regulirano od prosjeka EU, a 40% kod profesionalnih zanimanja. Uz svo poštovanje tradiciji moramo se okaniti starih navika, štambilja, pečata i šetnje po šalterima, a promjenama koje uvodimo u Ministarstvu graditeljstva radimo upravo to.

Spomenimo ovdje kako su prije pola godine izglasane izmjene Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju čime smo stvorili efikasniji, brži i jeftiniji sustav izdavanja dozvola za gradnju, a u korist građana i investitora.

Ključna izmjena zakonskih okvira je uvođenje sustava eKonferencije putem koje se podnosi, prikuplja i obrađuje sva dokumentacija potrebna za izdavanje dozvola za gradnju. Elektronički postupak smanjuje „šetnju“ investitora od ureda do ureda institucija koje moraju izdati dokumente, već službenici u uredu koji izdaju dozvole odrađuju prikupljanje potvrda potrebnih za izdavanje dozvole. Sam postupak izdavanja dozvola ima manje koraka, u potpunosti je digitaliziran, sadržaj potrebne dokumentacije za izdavanje dozvole se smanjio a komunikacija svih u sustavu odvija se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče.

Tri su ključne promjene: smanjenje broja procesa za izdavanje dozvola, pojeftinjenje izdavanja dozvola i ograničavanje rokova javnim službama za očitovanje.

Zakoni su u primjeni a u Ministarstvu graditeljstva nastavljamo s razvojem digitalnog sustava i s dodatnim rasterećenjima od birokracije i nameta. To će se postići kroz daljnji razvoj Informacijskog sustava prostornog uređenja, gdje je cilj na jednom mjestu okupiti sve prostorne planove i sve intervencije u prostoru.

Razvojem e-sustava želimo olakšati pristup uslugama koje pruža javna uprava uspostavom digitalnih portala, gdje će korisnicima na jednom mjestu biti dostupne informacije i usluge tijela javne uprave. Istovremeno na taj će se način smanjiti administrativno opterećenje ulagača u nekretninski sektor, rasteretiti sudionike u graditeljskim poduhvatima i javnu upravu od neučinkovitih procedura te povećati transparentnost postupaka u području prostornog uređenja i gradnje.


 


Stranica | Informacija | Elektronički servisi