Darovane državne nekretnine u svrhu provedbe programa revitalizacije i realizacije novih projekata

Slika /slike/Opcenito/2021_11_19-image-DH_VRH.jpg

Vlada je na sjednici održanoj 17. studenoga 2021. godine donijela Odluku o darovanju državne nekretnine Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o kompleksu bivše osječke ljevaonice i talionice OLT, ukupne površine 54.518 m2, tržišne vrijednosti 58 milijuna kuna.

Na predmetnoj će se lokaciji provesti program revitalizacije u okviru kojeg se planiraju novi urbani sadržaji - gospodarske, znanstvene i društvene namjene. 

Na darovanoj nekretnini, planira se provođenje programa stambenog zbrinjavanja i društveno poticane stanogradnje odnosno novih 380 stanova za oko 1.600 stanovnika, te ostvarenje projekata koji su od općeg javnog, socijalnog i kulturnog interesa, što uključuje izgradnju novih društvenih sadržaja (kazališta, muzeja, sportskih objekata) i gospodarskih sadržaja (oko 150 poslovnih prostora za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo), a sve u cilju povećanja kvalitete života građana na području Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te revitalizacije područja u širem centru Grada Osijeka.
 
Nakon Odluke Vlade, slijedi potpisivanje Ugovora o darovanju.

Osječko-baranjska županija obvezuje se darovanu nekretninu privesti namjeni u roku od deset godina.

Planirana realizacija provedbe spomenutih projekata provesti će se u fazama i uz potpore Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi 2021.-2027., kao i potporama nacionalnih sredstava usmjerenih realizaciji strateških projekata u predloženim sektorima te vlastitim resursima Osječko-baranjske županije.
 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina