Donesena izmjena Odluke o pokretanju postupka za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari

Slika /slike/Ministar/HN20211210308313.JPG

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka kojim je izmijenjen sastav Povjerenstva za praćenje realizacije projekta.

U sastav Povjerenstva imenovani su ministri nadležni za državnu imovinu, turizam i more, državni tajnici u ministarstvima nadležnima za državnu imovinu i turizam, predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske te načelnik Općine Župa dubrovačka.

Naime, Odlukom Vlade o pokretanju postupka za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari od 16. siječnja 2014. godine pokrenut je postupak za realizaciju Projekta Kupari I. i  imenovano Povjerenstvo za ocjenu dostavljenih iskaza interesa,  kao i za daljnje praćenje  realizacije Projekta.
 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 8. ožujka 2018., izmijenjen je sastav Povjerenstva za praćenje realizacije projekta te je zbog izmjena nadležnosti po Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, za obveze dotadašnjeg Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom zaduženo je tadašnje Ministarstvo državne imovine.
 
U sastav Povjerenstva imenovani su ministar i zamjenik ministra turizma, predstojnik i zamjenik predstojnika tadašnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i  načelnik Općine Župa dubrovačka, a Odlukom iz 2018. u sastav Povjerenstva su imenovani ministri državne imovine, turizma i mora, prometa i infrastrukture, državni tajnici u Ministarstvu državne imovine i Ministarstvu turizma te načelnik Općine Župa dubrovačka.
 
U međuvremenu je većini državnih dužnosnika, članova Povjerenstva prestala funkcija te je sukladno navedenom potrebno izmijeniti i sastav povjerenstva, a Ministarstvo državne imovine koje je navedenim Odlukama Vlade bilo zaduženo za njihovu provedbu prestalo je s radom te se usklađuje naziv ministarstva nadležnog za državnu imovinu a koje obavlja stručne i tehničke poslove za Povjerenstvo.

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina