Donesena Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Šibenik

Slika /arhiva-midim//slike naslovnica/VRH_07012020.jpg

Na današnjoj 202. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojena je Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Šibenik. Društvu Izgradnja d.d. Šibenik prodaju se tri čestice koje su utvrđene kao zemljište neophodno za redovitu uporabu građevina u vlasništvu društva, ukupne površine 43.392 kvadratna metra. 

Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 1,17 milijuna kuna, a društvo Izgradnja d.d. platit će i 476 tisuća kuna za korištenje navedenih zemljišta za prethodnih 5 godina. Navedenom odlukom riješit će se problemi neprocijenjenog zemljišta iz postupka pretvorbe i privatizacije u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa te se stvoriti pretpostavke za daljnji razvoj i uspješno poslovanje društva.
 
 

Pisane vijesti