Donesena Odluka o prodaji stanova u vlasništvu države

Slika /slike/Opcenito/2021_03_18_image1VRH.jpg

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku kojom se propisuju uvjeti i način prodaje stanova u vlasništvu odnosno suvlasništvu države koje, na temelju ugovora o najmu ili drugih akata, koriste najmoprimci i članovi uže obitelji najmoprimaca.

Ministar graditeljstva i državne imovine Darko Horvat objasnio je da se odlukom rješavaju svi do sada podneseni, a neriješeni zahtjevi te se otvara novi rok za podnošenje zahtjeva, a ispunjenje uvjeta za kupnju stana dokazivat će se dokumentacijom koja će se pribavljati po službenoj dužnosti.

Do lipnja ove godine, temeljem do sada donesene tri odluke prodana su ukupno 274 stana u vlasništvu države, a u ovom je trenutku broj evidentiranih aktivnih zahtjeva za otkup stana nešto manji od 1600, od čega je 400 zahtjeva podneseno izvan roka, naveo je Horvat.

Istaknuo je da se korekcijom koeficijenata kod izračuna cijene stana strankama omogućava otkup stana pod povoljnijim uvjetima, rješavaju se i dvojbe oko izračune stanova s balkonima, lođama, parkirnim prostorom, ostavama ili podrumima.

"Osobama koje stanove koriste temeljem ugovora o najmu stana omogućava se kupnja stana u onoj površini na koju prema posebnim propisima imaju pravo prema broju članova obiteljskog domaćinstva te popust od 20 posto kod jednokratne isplate", naveo je.

Propisuje se i mogućnost otkupa obročnom otplatom na rok od maksimalno 20 godina, uz kamatnu stopu od 2 posto godišnje ili jednokratnom isplatom uz popust od 20 posto.

 Regulira se i prodaja državnih stanova površine veće od 65 metara četvornih u gradovima iznad 100 tisuća stanovnika tako da se za ostatak površine preko 65 metara četvornih utvrđuje tržišna vrijednost po procjeni ovlaštenog sudskog vještaka.

Cijena stana utvrđuje se kupoprodajnim ugovorom, ovisno o vrijednosti stana utvrđenoj umnoškom neto korisne površina stana i etalonske cijene građenja, umanjene za iznos amortizacije s umnoškom koeficijenta položaja stana u zgradi i koeficijentom veličine naselja, te umnoškom osobnog popusta koji se priznaje kupcu.

Propisuje se i da ugovor o prodaji stana obvezno sadrži odredbu o zabrani otuđenja u roku od pet godina od sklapanja ugovora bez suglasnosti prodavatelja.

Riječ je o prodaji stanova kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i druga državna tijela, a koji nisu predmet prodaje po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. 
 


Izvor: HINA/MPGI

 Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina