Dostupna online evidencija osoba koje su položile stručni ispit

Slika /slike/Opcenito/sluzbene_osobe.jpg

Na internetskoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://ppsi.mgipu.hr/od danas je u digitalnom obliku dostupna evidencija osoba koje su položile stručni ispit za obavljanje poslova prostornoga uređenja i graditeljstva.

Baza donosi pregled preko 30.000 osoba koje su položile stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom iz sljedećih strukovnih područja:
 
  • arhitekture od 1980. godine,
  • građevinarstva od 1971. godine,
  • elektrotehnike od 1978. godine,
  • strojarstva od 1977. godine.

Ovo je još jedan oblik digitalizacije poslova koje Ministarstvo provodi u svrhu administrativnog rasterećenja te učinkovitije i transparentnije javne uprave.

Podsjetimo, stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornoga uređenja i graditeljstva, a polaže se usmeno pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koje se osniva za svako strukovno područje predviđeno ispitnim programom.

Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornoga uređenja, odnosno graditeljstva u okviru vrste poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Poslovi prostornog uređenja i graditeljstva obuhvaćaju:
 
  • poslove sudionika u gradnji,
  • poslove sudionika u gradnji krajobrazne arhitekture,
  • stručne poslove prostornog uređenja,
  • poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu i
  • upravne poslove prostornog uređenja i gradnje.
 
O položenom ispitu izdaje se uvjerenje koje se upisuje u evidenciju.
 
Za sve informacije vezane uz evidenciju osoba koje su položile stručni ispit, kao i radi provjere podatka i eventualne nadopune evidencije, dostupna je adresa e-pošte: graditeljstvo.procjene@mpgi.hr, dok je više informacija o stručnim ispitima, literaturi i ispitnim rokovima dostupno ovdje.

Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo