Drugi krug javne prodaje dionica: Hoteli Maestral d.d. i Jadroplov d.d.

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/03/272481_2861.jpg
Za kupovinu dionica HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik,  JADROPLOV d.d. Split i 3. MAJ TVORNICA INDUSTRIJSKE I BRODSKE OPREME d.d. Matulji iskazan je višestruk interes te se za ova društva ide u drugi krug javnog prikupljanja ponuda.  Odlučeno je tako na 5. Sjednici Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju održanoj 23. svibnja 2014. godine. U prvom krugu za kupnju dionica Hoteli Maestral d.d. u roku je pristiglo 18 pisama namjere. Možemo istaknuti kako su za navedene dionice zainteresirani investitori koji već imaju pohvalne rezultate u turističkom sektoru. Što se tiče društva Jadroplov d.d. Split, u roku je pristiglo 14 pisama namjere, a svi zainteresirani su ozbiljni investitori. Iskazan je interes i za 3. Maj Tvornica Industrije i Brodske opreme d.d.. Za gore navedena Društva pokreće se drugi krug javnog prikupljanja ponuda. Investitori, koji su CERP-u u prvom krugu dostavili pismo namjere za kupnju, pozvat će se na podnošenje obvezujućih ponuda. Tijekom drugog kruga svi investitori, koji otkupe ponudbenu dokumentaciju, imat će pravo izvršiti vlastiti "due diligence" postupak.  S tim u svezi napominjemo da, investitori koji su se javili u prvom krugu nisu dužni predati obvezujuću ponudu za kupnju. O uvjetima prodaje dionica Društva, svaki potencijalni investitor koji je dostavio pismo namjere u prvom krugu, bit će pojedinačno informiran. Za društvo 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d. Rijeka također je završen prvi krug javnog prikupljanja ponuda u kojem je iskazan interes za kupnju dionica u vlasništvu Republike Hrvatske, temeljem javnog poziva. No odluka o pokretanju drugog kruga javnog prikupljanja obvezujućih ponuda bit će donijeta ovisno o ishodu postupka pokrenutog po žalbi CERP-a protiv sklopljene predstečajne nagodbe navedenog društva. U tijeku je postupak pred Trgovačkim sudom u Rijeci, te je u nadležnosti suda način rješavanja žalbe. Na sjednici je utvrđena i Lista dionica trgovačkih društava iz portfelja RH, koje će se bez naplate dodjeljivati hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata u ukupnoj nominalnoj vrijednosti 27,5 milijuna kuna. Članovima Upravnog vijeća - predstavniku sindikata i predstavniku poslodavaca - dodijelit će se nagrada za sudjelovanje na sjednicama Upravnog vijeća u iznosu od 1.000,00 kuna, odlučeno je na kraju sjednice.

Pisane vijesti