Energetske zajednice u Hrvatskoj – važan korak za energetsku tranziciju

  • Slika /slike/Energetska_ucinkovitost/2024_5_8_En.zajednice3.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Nacionalno događanje na temu bržeg i jednostavnijeg razvoja energetskih zajednica u Hrvatskoj održano je 8. svibnja 2024. u Hotelu Zonar u Zagrebu. Događanje je okupilo ključne dionike iz područja energetske tranzicije. Skupu su se uvodno obratili g. Julije Domac ispred Regionalne energetsko-klimatska agencije Sjeverozapadne Hrvatske, gđa. Irena Križ Šelendić ispred Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te g. Vjekoslav Jukić ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Koncept energetskih zajednica EU je uvela u legislativu 2019. godine, kroz paket direktiva „Čista energija za sve Europljane“, kao jednim od ključnih elemenata za ostvarivanje ciljeva energetske tranzicije EU-a do 2050. godine. 

Ciljevi su zadani Strategijom EU-a za solarnu energiju (SWD(2022) 148 final) kojom se predviđa uspostava barem jedne energetske zajednice utemeljene na OIE na području svake jedinice lokalne samouprave s više od 10.000 stanovnika do 2025. godine u svakoj zemlji članici EU.

Provedbom prvih pilota energetskih zajednica u Hrvatskoj, utvrđeno je da postoje barijere koje priječe uspostavu energetskih zajednica te postoje značajni izazovi.  Procedura za uspostavu energetskih zajednica sukladno trenutnom zakonodavnom okviru je zahtjevna, dugotrajna i upitne financijske isplativosti.

S ciljem bržeg i jednostavnijeg razvoja energetskih zajednica u Hrvatskoj na događanju su sudjelovali predstavnici iz Austrije, države članice predvodnice na ovom području. Predstavnici Austrijskog saveznog ministarstva, Energetskog parka Bruck and der Leitha i  Austrijske energetske agencije koji su u sklopu panel rasprave predstavili svoja znanja i dosadašnja iskustva iz prakse.

Na temu budućnosti energetskih zajednica u Hrvatskoj te kako potaknuti brži razvoj energetskih zajednica i koje su ključne poluge za uklanjanje postojećih barijera raspravljali su panelisti: predstavnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, g. Vjekoslav Jukić, predstavnica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, gđa. Marijana Butković Golub, predstavnik HEP - Operatora distribucijskog sustava, g. Zdravko Lipošćak, predstavnica Hrvatske energetske regulatorne agencije, gđa. Snježana Blagajac te predstavnik startup tvrtke Grid ONE, g. Goran Jurišić, a koju je moderirala gđa. Slavica Robić iz Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.

Energetske zajednice nude jedinstvenu priliku za građane, mala i srednja poduzeća, jedinice lokalne samouprave i druge članove lokane zajednice da formiraju kritičnu masu i postanu proizvođači obnovljive energije, poboljšaju energetsku učinkovitost, pohranjuju energiju i nude fleksibilnost tržištu.

Dobri lokalni projekti energetskih zajednica osiguravaju osnovne ciljeve energetskih zajednica - okolišne, gospodarske i socijalne koristi za zajednicu.
 
Više informacija o energetskim zajednicama potražite na https://energetske-zajednice.hr/.

INTERNETSKA STRANICA PROJEKTA: https://shares-project.eu/

Pisane vijesti | Informacija | Energetska učinkovitost