ESPON: Otvoreni poziv za podnošenje prijedloga ciljanih analiza

Zainteresirani dionici mogu podnositi projektni prijedlog samostalno ili u okviru grupe većeg broja dionika koji dijele zajedničku potrebu za provedbom određene analize ili uz podršku neke od krovnih nacionalnih, regionalnih ili EU organizacija.

Rok za podnošenje prijedloga: 28. lipnja 2019.

Popunjavanjem digitalnog obrasca, zainteresirani dionici (TDU, JLP(R)S) mogu predlagati provedbu ciljane analize pod uvjetom da:
 
  • se ona odnosi na određeni prostorni/teritorijalni kontekst te mogućnosti i izazove koji su pred stvaranjem politika na tom području, 
  • da odražava širu europsku perspektivu te 
  • da se veže na postojeće prostorne podatke proizašle iz ESPON-a.

Prijedlog mora biti dobro obrazložen i utemeljen na potrebi stvaranja konkretnih politika, a dionici aktivni tijekom čitavog procesa, od prihvaćanja prijedloga, pripreme javne nabave, tijekom provedbe analize te biti zainteresirani, na odgovarajući način, iskoristiti dobivene rezultate.
 
Upute za podnošenje prijave, prijavni obrazac, izjavu o nepostojanju sukoba interesa te ostale popratne dokumente možete naći na sljedećoj poveznici:  https://www.espon.eu/Stakeholder-targeted-analyses   
 
Molimo da nas o podnesenoj prijavi obavijestite kratkom porukom na ESPON.kontakt.tocka@mgipu.hr


Pisane vijesti | Informacija | Međunarodna suradnja