Fond za obnovu zaprima zahtjeve za organiziranu obnovu nekonstrukcijskih elemenata

Slika /slike/Opcenito/potres-Sisak-Petrinja/IMG-dimnjaci.jpg

Do 10. prosinca 2021. traje drugi javni poziv za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zgrada na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije a svi zainteresirani mogu se prijaviti putem obrasca na stranicama Fonda.

Obnova nekonstrukcijskih elemenata obuhvaća popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu oštećenih dimnjaka, krovnih vijenaca i parapeta, balkonskih ogradnih zidova, kao i zabatnih zidova na tavanu ili u potkrovlju. Uključuje i popravak krovišta, zamjenu dijelova pokrova, popravak ili zamjenu dijelova krovne limarije i krovnih prodora, popravak krovne izolacije, te popravak dizala i stubišta.

Javnim pozivom za iskaz interesa za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata, koji je završio u nedjelju, 7. studenog, zaprimljeno je više od 1200 prijava vlasnika nekretnina koje trebaju nekonstrukcijsku obnovu, te s podnositeljima prijava ovih dana Fond za obnovu pristupa potpisivanju ugovora.

Fond za obnovu poziva upravitelje zgrada ili predstavnike suvlasnika višestambenih zgrada i stambeno-poslovnih zgrada, te vlasnike/suvlasnike poslovnih zgrada i obiteljskih kuća na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije zainteresirane za organiziranu obnovu, koji još uvijek nisu izveli radove sanacije prethodno spomenutih radova, a objekti su im u preliminarnom pregledu označeni kao U1 (uporabljivo bez ograničenja) ili U2 (uporabljivo s preporukom), da ispune Obrazac za prijavu te ga proslijede Fondu.

Obrazac se podnosi putem web aplikacije dostupne na mrežnim stranicama Fonda za obnovu (digitalni obrazac), a može se predati i osobno u Informativnom centru "Obnova", Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu, kao i na adresama jedinica lokalne samouprave koje su navedene u samom tekstu Javnog poziva.

Prijavu nije potrebno podnositi ako je prethodno podnesen iskaz interesa za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata, a Javni poziv Fonda otvoren je do 10. prosinca 2021. godine.

Iz Fonda za obnovu poručuju kako je svima koji su se prijavili na Javni poziv za iskaz interesa za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu na adrese elektroničke pošte upućen poziv da pristupe potpisivanju ugovora s Fondom, stoga mole sve prijavitelje da provjere svoje pretince e-pošte.

Nakon potpisa ugovora, Fond će sve prikupljene lokacije poslati Gradu Zagrebu ili jedinicama lokalne samouprave kako bi se odredili prioriteti i redoslijed s obzirom na ugrozu i prometnu regulaciju, a istovremeno će biti pokrenuta i nabava usluga projektanta i operativnog koordinatora.

Nakon što projektant Izvještajem o postojećem stanju utvrdi jesu li nekonstrukcijski elementi zgrade oštećeni u potresima iz ožujka i prosinca 2020. godine, na način da je zgrada uporabljiva bez ograničenja odnosno uporabljiva s preporukom, krenut će se u izradu Elaborata popravka nekonstrukcijskih elemenata.

Ako projektant utvrdi da zgrada ipak treba konstrukcijsku obnovu, ista će se pokrenuti zahtjevom prema Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Na koncu, temeljem Elaborata popravka nekonstrukcijskih elemenata pokrenut će se nabava izvođača radova.
 

 

 


Pisane vijesti