(HINA) - Vlada prihvatila prijedlog zakona o komunalnom gospodarstvu

Vlada je sa sjednice u četvrtak u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu kojim se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje infrastrukture, plaćanje doprinosa i naknada, održavanje reda i druga značajna pitanja
 
Trenutno važeći Zakon o komunalnom gospodarstvu donijet je 1995. godine i do sada se mijenjao 18 puta, a u šest slučajeva drugim zakonima, kazao je državni tajnik u ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Danijel Meštrić.
 
"Donošenjem Zakona uspostavit će se sustav komunalnog gospodarstva usklađen sa zakonima koji uređuju pitanja opskrbe vodom i odvodnjom, gospodarenje otpadom, pogrebničkim djelatnostima, koncesijama, prostornim uređenjem i javnom nabavom", istaknuo je.
 
Zakon će, kako je naveo, urediti pojedine institute, odnosno pitanja uz načela i pitanja građenja i održavanja komunalne infrastrukture i organizacijske oblike u kojima se obavljaju komunalne djelatnosti i pitanja vezana uz obavljanje tih djelatnosti te pitanja komunalnog doprinosa i naknade.
 
Nadalje, osigurat će se normativni uvjeti za poboljšanje provedbe komunalnog reda na području jedinica lokalne samouprave te će se omogućiti jednostavno i brzo evidentiranje u katastru i upis u zemljišne knjige komunalne infrastrukture izgrađene do stupanja ovog zakona na snagu, kazao je Meštrić.
 
Od značajnijih razlika u odnosu na prethodni prijedlog zakona navedene su to što je u sklopu obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture omogućeno osiguranje građenja komunalne infrastrukture.
 
Održavanje dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje brisano je kao komunalna djelatnost, obavljanje dimnjačarskih poslova i održavanje građevina za odvodnju oborisnoh voda određeno je kao komunalna djelatnost, a propisno je da komunalni doprinos ne plaća jedinica lokalne samouprave na svom području te da se isti ne plaća za građenje i ozakonjenje vatrogasnih domova, vojnih građevina, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture, nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova te sportskih i dječjih igrališta
 
Za provedbu Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu niti u proračunima jedinica lokalne samouprave.

Nacrt konačnog prijedloga zakona o komunalnom gospodarstvu



Pisane vijesti | Vijesti iz medija | Komunalno gospodarstvo