Hrvatska delegacija na čelu s pomoćnicom Šaban u Sevilli

  • Slika /Zavod/slike/2019_03_zavod.2.jpg
  • Slika
  • Slika

14-16.03.2019. španjolski grad Sevilla bila je domaćin 22. Sastanka Vijeća Europe, Konvencije o krajobrazima i međunarodnog kongresa u sklopu kojeg je održana radionica pod naslovom „Voda, krajobraz i građanstvo u ozračju globalnih promjena”  (eng. Water, landscape and citizenship in the face of global change).

Radionica je održana u suradnji Konvencije Vijeća Europe o krajobrazu predvođene Izvršnom tajnicom Konvencije Maguelonne Dejeant-Pons, španjolskim Ministarstvom kulture i sporta, Regijom Andaluzija i Općinom Sevilla, a sve u okviru Programa rada Konvencije o krajobrazu VE kojim se sustavno prati provedba Konvencije. Okupila je oko 250 sudionika i to predstavnika država članica VE nadležnih za provedbu Konvencije, prostornih planera, krajobraznih arhitekata, predstavnika strukovnih udruženja koja se bave krajobrazom (Europsko vijeće prostornih planera ECTP-CEU), akademske zajednice te predstavnika tijela i ustanova nadležnih za vode.

Na čelu delegacije Ministarstva bila pomoćnica ministra Sanja Šaban, a u programu su sudjelovale Lidija Škec i Ingrid Gojević iz Zavoda za prostorni razvoj te dr.sc. Biserka Dumbović-Bilušić iz Ministarstva kulture i Doris Kurtov iz Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju iz Zadra.

Cilj radionice bio je razviti raspravu o temi voda, kako kopnenih tako i morskih, kao elementa krajobraza, o oblicima njihove pojavnosti te njihovom značaju u egzistecijalnom, nutritivnom, gospodarskom, energetskom i simboličkom smislu te kontekstu globalnih, posebno klimatskih promjena. Pored toga raspravljalo se o načinima zaštite voda, upravljanju vodnim resursima i površinama pod vodom, prostornom planiranju  područja koja uključuju značajne riječne vodotoke i druge kopnene vode te područja mora i priobalja, ali i vodnih sustava u nadležnosti javnih ustanova koje njima upravljaju. Tijekom radionica dan je detaljan prikaz planiranja voda i krajobraza u Španjolskoj, prezentirana su iskustva i pojedinačni projekti drugih država članica VE, dan je osvrt načina na koje države štite, upravljaju i planiraju vodene površine i vodu kao sastavni dio krajobraza, a prezentiran   je velik broj pojedinačnih projekata. Posebna pažnja posvećena je temi građanske participacije i sudjelovanja u stvaranju i provođenju politika koje se bave vodom i krajobrazom, kako različitih resora na nacionalnoj razini, tako i tijela regionalne i lokalne samouprave, javnopravnih tijela, obrazovnih institucija, predstavnika planerske i arhitektonske struke, nevladinih organizacija te samih građana. 

U sklopu radionice organiziran je posjet sjedištu komunalnog poduzeća Seville nadležnog za vodoopskrbu i odvodnju te terenski obilazak nekoliko gradskih lokacija spomenika kulturne baštine za koje je voda bitan element krajobraza. Prezentiran je način održavanja gradskih vodenih površina, njihovo planiranje i značaj u odnosu na lokalne klimatske uvjete.

Program: https://www.coe.int/en/web/landscape/22ndPisane vijesti | Informacija | Zavod