Hrvatski Sabor donio Strategiju upravljanja i raspolaganja državnom imovinom za razdoblje od 2013. do 2017. godine

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/06/1382395_82472552.jpg
Na 8. sjednici Hrvatskog Sabora sa 78 glasova „za“, 2 „protiv“ i 20 „suzdržanih“ usvojena je Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine, dokument koji određuje srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. - Državni ured za upravljanje državnom imovinom izradio je ovaj dokument po prvi put i njime se želi osigurati transparentnost i učinkovitost upravljanja, te upotreba i očuvanje imovine važne za život i rad postojećih i budućih generacija građana Hrvatske. Primjenom integralnog modela upravljanja, želi se postići da imovina u vlasništvu Republike Hrvatske bude istovremeno u službi gospodarskog razvoja, te zaštite dugoročnih nacionalnih interesa - sažeo je najbitnije odrednice dokumenta od stotinjak stranica predstojnik DUUDI-ja, Mladen Pejnović. Sljedeći korak je donošenje novog Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske koji bi trebao krenuti u redovitu proceduru krajem lipnja. - Strategijom smo analizirali glavne pojavne oblike državne imovine i dali detaljne smjernice za svaki od tih oblika. Sada je potrebno novim Zakonom tim smjernicama dati zakonsko uporište - najavio je predstojnik Pejnović. Strategija je trenutačno jedini dokument u Republici Hrvatskoj koji detaljno i u potpunosti obuhvaća karakteristike stanja i daje smjernice za upravljanje i raspolaganje u četiri osnovna područja: normativni i institucionalni okvir, dionice i udjeli u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, te nekretnine i ostala imovina. Prijedlog nacrta je bio u proceduri savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 02. do 17. travnja 2013. godine, a predstavljen je i na javnoj tribini „Upravljanje imovinom u vlasništvu RH i dugoročna održivost državnih financija.“ Dokument Strategije koji je usvojio Hrvatski Sabor dostupan je na: http://bit.ly/10hzxB9

Pisane vijesti