Informacije o aktivnostima vezanim uz obnovu - stanje na dan 22. rujna 2023.

Slika /slike/Ministar/Glina050923-32.jpg

Obnova je u potpunosti završila na 10.049 privatnih zgrada i kuća, izgrađena je 71 kuća dok je 305 kuća u izgradnji. Trenutno je na području zagrebačkog i petrinjskog potresa otvoreno 1.056 gradilišta obnove, a u postupku nabave je dodatnih 1.182 lokacija. Uklonjeno je 975 privatnih kuća i zgrada.

U obnovu je dosad uloženo ukupno 2,05 milijardi eura, od čega 1,003 milijardi eura iz Fonda solidarnosti, 600 milijuna eura državnog proračuna za obnovu javne infrastrukture i 450 milijuna eura za obnovu privatne imovine.

Od početka 2023. godine, zaključno do danas za obnovu privatnih kuća i zgrada utrošeno je preko 134 milijuna eura (117,8  milijuna eura za obnovu te 16,2 milijuna eura za financiranje zamjenskog smještaja) što je preko 74% proračunskih sredstava Ministarstva predviđenih u 2023. godini.

Po modelu samoobnove na zasebne račune građana (247) do sada je isplaćeno 18 milijuna eura. Dodatno, za voditelje samoobnove isplaćena je naknada za koordinaciju samoobnove u ukupnom iznosu od 1,2 milijuna eura.

Radove organizirane obnove od potresa obiteljskih kuća i zgrada trenutno izvodi 71 građevinska tvrtka.

U postupku nabave dodatnih 1.182 lokacija

U postupku nabave trenutno je 1.182 lokacija obnove koje između ostaloga uključuje izvođenje radova popravka nekonstrukcijskih elemenata za 750 kuća na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije, gradnju 28 kuća na području Banovine kao i 165 kuća na kojima će se provesti radovi nekonstrukcijske obnove s energetskom obnovom iz sredstava OPKK. U nabavi izvođača je i 9 zamjenskih obiteljskih kuća na području Čučerja.

U tijeku je i pregled dokumentacije za radove na 12 višestambenih zgrada u Zagrebu sa 166 stanova, kao i postupak nabave za izvođenje radova konstrukcijske obnove 15 obiteljskih kuća na području grada Zagreba. U narednim danima očekuje se objava nabave za obnovu dodatnih 200 višestambenih zgrada u Zagrebu.

Zbrinjavanje korisnika kontejnera

U skladu s Programom zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica iz veljače 2023. godine, dosad je zatvoreno devet od 11 kontejnerskih naselja te su zbrinute 404 osobe. Ostaju dvije modularne zgrade u Sisku s 40 stambenih jedinica, koje nisu klasična kontejnerska naselja a čiji korisnici su također u procesu zbrinjavanja te je plan da budu iseljeni do kraja listopada.

Od veljače 2023. godine uređeno je 157 državnih stanova koji se prioritetno koriste za smještaj sugrađana u kontejnerskim naseljima - 32 stana uređeno je i useljeno na području Sisačko-moslavačke županije, a 125 stanova su uredile Državne nekretnine od kojih se najveći broj odnosi na Grad Zagreb te su u njih do sada smještene 22 obitelji.

S ciljem zbrinjavanja stanovništva na potresom pogođenom području, uz obnovu oštećenih zgrada i kuća u tijeku je izgradnja 20 višestambenih zgrada s 305 stanova čija se izgradnja financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. U Petrinji i Glini  (180 stanova) završetak radova očekuje se tijekom listopada ove godine, a u Gvozdu i Topuskom do kraja 2023. Početkom ove godine započeli su radovi i na izgradnji 3 zgrade u Glini i 1 u Dvoru a čiji dovršetak se očekuje rijekom 2024. godine. Oni korisnici koji će svoj trajni smještaj imati u ovim zgradama trenutno koriste model financiranja najamnine u zamjenskom smještaju.

Dodatno, na području Sisačko-moslavačke županije sredstvima državnog proračuna graditi će se još 36 višestambenih zgrada sa gotovo 700 stanova za koje je u tijeku priprema dokumentacije potrebne za pokretanje izgradnje. U postupku nabave za izvođače je prvih 6 zgrada na području Grada Siska (lokacija Caprag).

U gradnji je i 166 montažnih kuća: 57 u Petrinji, 74 u Glini i 35 u Sisku, a u koje će se također smještati korisnici  koji čekaju obnovu svojih domova. U Glini su već pod krovom 74 takve kuće a u Petrinji njih 40 te se useljavanje prvih korisnika očekuje tijekom listopada.

U nabavi je i 125 visokoenergetskih mobilnih kuća za privremeni smještaj korisnika kontejnerskog smještaja koji ne ostvaruju pravo na obnovu s područja Sisačko-moslavačke županije. Izrada mobilnih kuća u Krapini je u tijeku a isporuka prvih kuća očekuje se u prvom tjednu listopada.

Iz Fonda solidarnosti završeno 912 projekata od ugovorenih 1.330

Sredstvima Fonda solidarnosti ugovoreno je 1.330 projekata ukupne vrijednosti 3,28 milijardi eura, od čega se iz Fonda solidarnosti financira 1,003 milijarde eura, dok će se „poboljšice“ financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. te iz drugih izvora financiranja.

Do sada je završeno (za zagrebački i petrinjski potres) 912 projekata što uključuje hitne mjere sanacije, vraćanje u prvobitno radno stanje, konstrukciju obnovu zgrade, privremeni smještaj, financiranje službi spašavanja i sl.

U fazi izvođenja radova trenutno je 253 projekata obnove javnih zgrada i 78 projekata infrastrukture ukupne vrijednosti 2,3 milijarde eura.

Podsjetimo, Republici Hrvatskoj je iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) dodijeljeno ukupno 1,003 milijardi eura za obnovu od potresa od čega za zagrebački potres 683,7 milijuna eura, a za petrinjski potres 319,2 milijuna eura.

Dodijeljena sredstva Fonda solidarnosti u potpunosti su iskorištena a ono što je najvažnije da se obnavlja iznimno veliki broj zgrada javnog sektora i prometne i komunalne infrastrukture na području obuhvaćenom zagrebačkom i petrinjskim potresom. Do zadanog roka za iskorištenje sredstava, 30. lipnja 2023. godine, realizirano je  1,450 milijardi eura, što je 143% alokacije od dobivenih 1,003 milijarde eura.

Sredstva su utrošena za obnovu: 156 škola i vrtića, 26 fakulteta, 18 bolnica i 56 drugih zdravstvenih ustanova, preko 250 zgrada kulture i kulturne baštine, 600 km prometnica, 77 mostova, 6 km tramvajske pruge, 28 km nasipa i obaloutvrda, 100 km mreže vodoopskrbe i odvodnje, a sanirano je 217 klizišta i 108 urušenih vrtača.

Sve informacije o obnovi na jednom mjestu

S ciljem jačanja transparentnosti provedbe obnove, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je internim resursima je u svibnju 2023. godine izradilo mrežnu aplikaciju koja je javno dostupna na web adresi: https://obnova.mpgi.hr/ te na jednom mjestu pruža sve informacije o trenutnom statusu obnove privatnih zgrada i kuća.

Aplikacija sadrži popis svih lokacija za koje je zatražena obnova, a moguće ih je  pretraživati po adresi i OIB-u podnositelja zahtjeva. Odabirom pojedine adrese prikazuje se trenutni status obnove za svaki zaprimljeni zahtjev za obnovu uz grafički prikaz na statusnoj traci koji prikazuje trenutnu fazu u kojoj se nalazi pojedini zahtjev.

Uz prikaz geografskih lokacija privatnih nekretnina na interaktivnoj karti, omogućen je i prikaz lokacija javnih zgrada i infrastrukture čija je obnova financirana sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije. 

U dijelu koji se odnosi na statističke pokazatelje dostupni su grafički prikazi ključnih podataka poput ukupnog broja podnesenih zahtjeva i, na temelju njih, ukupnog broja donesenih akata.

Aplikacija objedinjuje podatke iz više izvora poput eObnove i drugih baza koje su za potrebe procesa obnove iz svog djelokruga izradili i vodili Ministarstvo te bivši Fond za obnovu i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Informacije o stanju obnove ažuriraju se jednom dnevno.
 

Pisane vijesti | Informacija | Obnova