Ispravak javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/19

Slika /arhiva-midim/
Mijenja se tekst Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 1/19 objavljen 19. siječnja 2019. na www.imovina.gov.hr te www.hgk.hr i to kako slijedi:
 
I.) U dijelu teksta PODNOŠENJE PONUDA rečenica „U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.“ se mijenja tako da sada glasi: „U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.“
 
II.) S popisa nekretnina u Javnom pozivu briše se nekretnina pod rednim brojem
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KOMOLCU KRAJ DUBROVNIKA – ukupne površine 2.576 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 344/2, površine 663 m2, zk.č.br. 344/6, površine 1.200 m2 i zk.č.br. 345/2, površine 713 m2, sve upisane u z.k.ul. 279, k.o. Komolac, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik.
POČETNA CIJENA: 2.800.000,00 kn
JAMČEVINA: 140.000,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.237,50 kn.

U skladu s tom informacijom neće se zaprimati ponude za kupnju predmetne nekretnine.

Pisane vijesti