Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu

Slika /slike/Opcenito/2021_1_25-image2.JPG

Ministarstvo je u 2020. godini sklopilo ukupno 600 ugovora za upravljanje i raspolaganje nekretninama od kojih je 403 ugovora ukupne vrijednosti 144.006.102,52 kuna bilo vezano uz mjeru smanjenja državnog portfelja.

Od spomenutih 600 ugovora, njih 134 odnosilo se na aktivaciju neiskorištene državne imovine a još 63 ugovora odnosila su se na darovanje nekretnina procjenjene tržišne vrijednosi 403.079.910,00 kuna. 

Istovremeno, na dan 31. prosinca 2020. društvo Državne nekretnine d.o.o. upravljalo je sa 6.723 nekretnina čija je ukupna vrijednost ugovora o najmu/zakupu u 2020. godini iznosila 96.658.612,00 kuna. 
 
Podatci su to Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu koje je na današnjoj sjednici prihvatila Vlada.

U Izvješću su prikazani podaci o aktivnostima smanjenja portfelja nekretnina, aktivacije neiskorištene imovine, poboljšanja upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kao i nastavka privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske. 

Dodajmo i kako su na ostvarivanje rezultata Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu izrazit utjecaj imale serije razornih potresa koju su Hrvatsku pogodili u ožujku i prosincu 2020. godine kao i okolnosti pandemije COVID-19 stoga izvješće sadrži i dodatno poglavlje o ključnim aktivnostima na obnovi od posljedica potresa i ublažavanju posljedica pandemije koje je provodilo Ministarstvo. 

Spomenimo ovdje i kako su Zakonom o upravljanju državnom imovinom kao ključni dokumenti upravljanja državnom imovinom definirani: Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025., Godišnji plan upravljanja državnom imovinom te Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom. 

Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom Vlada jednom godišnje podnosi Hrvatskome saboru. 

Kompletno Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu dostupno je OVDJE

 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina