Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH do 19/04/14

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/07/448893_26236610.jpg
Otvoreno je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske koje će trajati od 04. travnja do 19. travnja 2014. godine. Prijedlogom Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske želi se harmonizirati postojeći sustav, te organizirati učinkovitije i transparentno korištenje imovine u vlasništvu Republike Hrvatske s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi. Donošenje nacrta prijedloga upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske predviđeno je člankom 12. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/2013). Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. travnja 2014. godine dostave svoje komentare na predloženi nacrt prijedloga Plana, a putem obrasca za savjetovanje na mail adresu predstojnik@duudi.hr. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosti bit će javno dostupni na internetskoj stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom kao i izvještaj o provedenom savjetovanju. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Nacrt prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Word dokument)

Pisane vijesti