Javna rasprava o prijedlogu Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH do 20/10/14

Slika /arhiva-midim/
Otvoreno je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu  koje će trajati do 20. listopada 2014. godine do 10:00 sati. Prijedlogom Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske žele se definirati kratkoročni ciljevi, pružiti izvedbene mjere za njihovo ostvaranje te odrediti smjernice upravljanja državnom imovinom, kao i organizirati još učinkovitije i transparentnije korištenje imovine u vlasništvu Republike Hrvatske s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi. Donošenje nacrta prijedloga upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske predviđeno je člankom 12. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/2013). Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 20. listopada 2014. godine do 10:00 sati  dostave svoje komentare na predloženi nacrt prijedloga Plana, a putem obrasca za savjetovanje na mail adresu plan2015@duudi.hr. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom kao i izvještaj o provedenom savjetovanju. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Nacrt prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu.  ( PDF dokument )

Pisane vijesti