Javni poziv 3/19 - Jurjeva luka, k.o. Lastovo

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/Jurjeva luka/Jurjeva Luka.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 14. svibnja 2019. do 12:00 sati.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/19-04/24, Urbroj: 50301-26/24-19-7 od 1. veljače 2019., Ministarstvo državne imovine objavljuje
 

JAVNI POZIV br. 3/19
za podnošenje ponuda za osnivanje prava građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi izgradnje hotela i vila s 5 zvjezdica, ukupno 500 kreveta u Jurjevoj Luci i za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže i 2 luke nautičkog turizma, s 400 vezova na otoku LastovuPREDMET JAVNOG POZIVA
 
  1. Osnivanje prava građenja na dijelovima k.č.br. 13068/161, k.č.br. 13068/1 i k.č.br. 13068/162, sve k.o. Lastovo u vlasništvu Republike Hrvatske na kojim dijelovima, ukupne okvirne površine 93.070 m2, planske namjene T1, u obuhvatu turističke zone Jurjeva luka, će se temeljem akata za provedbu prostornih planova, formirati građevne čestice za izgradnju turističko-ugostiteljskih građevina u skladu s važećim prostornim planovima,
  2. dodjela koncesije na pomorskim dobrom, na dijelovima k.č.br. 13068/5 i k.č.br. 13068/161 k.o. Lastovo i na dijelu mora ukupne površine 20.184 m2 u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže i luke posebne namjene - luke nautičkog turizma-privezište u obuhvatu turističke zone Jurjeva luka i
  3. dodjela koncesije na pomorskim dobru, na dijelovima k.č.br. 13068/1, k.č.br. 13068/11, k.č.br. 13068/161 i k.č.br. 13068/162 i na dijelu mora, sve k.o. Lastovo ukupne površine 117.365 m2, u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Kremena u obuhvatu planske oznake LN Kremena
- sve u skladu s Urbanističkim planom uređenja turističke zone Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena (Službeni glasnik Općine Lastovo, broj 3/17, u daljnjem tekstu: UPU Jurjeva luka).


 

Pisane vijesti