Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica Imunološkog zavoda d.d., rok:16.5.2014.

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/05/imunoloski-logo.gif

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13), Uredbe onačinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13) i Odluke Povjerenstva za odabir strateškog partnera društva Imunološki zavod d.d., Zagreb, od 02. svibnja 2014. godine, Klasa: 943-01/14-01/23, Urbroj: 526-03/1-14-01, pokreće se postupak prodaje kako slijedi:  

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i dokapitalizaciju trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda

 

Redni broj

DRUŠTVO

Broj dionica

% u temeljnom kapitalu

1

Imunološki zavod d.d., Zagreb

165373

73,41%

  Povjerenstvo poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom pisma namjere za navedeno trgovačko društvo.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 16. svibnja 2014. godine do 15,00 sati. Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u Ministarstvu gospodarstva.

Pisma predana izvan  navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje. Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.

Nakon što Ministarstvo gospodarstva prikupi pisma namjere za kupnju dionica i dokapitalizaciju gore navedenog društva te se donese konačna Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica i dokapitalizaciju predmetnog društva.

Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA I DOKAPITALIZACIJU DRUŠTVA  IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. ZAGREB" potrebno je dostaviti na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Ulica grada Vukovara 78 10 000 Zagreb HrvatskaPisane vijesti