Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina, rok 19/08/2014

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/11/1099194_29475141.jpg

 Na temelju odredbi čl. 54. i 74. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N: 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje:

 JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 3/14    1. Nekretnina u k.o. Krasica OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1574/10, dvorište, površine 105 m2, upisana u zk.ul.br.1615 k.o. Krasica. POČETNA CIJENA: 21.956,25 kn JAMČEVINA: 2.195,62 kn 2. Nekretnine u k.o. Nevest OPIS: Nekretnine označene kao kč.br. zem. 34/12, pašnjak, površine 742 m2 , upisanu u karton zemljišta broj zem. 34/12, k.o. Nevest, kč.br. zem. 34/13, pašnjak, površine 728 m2, upisanu u karton zemljišta broj zem. 34/13, k.o. Nevest i kč.br. zem. 34/14, pašnjak, površine 732 m2, upisanu u karton zemljišta broj zem. 34/14, k.o. Nevest. POČETNA CIJENA: 66.939,87 kn JAMČEVINA: 6.693,99 kn 3. Nekretnina u k.o. Dubrovčan OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 2073/1, kanal, površine 248 m2, upisana u zk.ul.br. 2495, k.o. Dubrovčan. POČETNA CIJENA: 3.271,21 kn JAMČEVINA: 327,12 kn 4. Nekretnine u k.o. Moravice OPIS: Nekretnine označene kao kč.br. 7197, oranica kućište, površine 72 čhv i kč.br. 7198, oranica kućište, površine 70 čhv, upisane u zk.ul.br. 679, k.o. Moravice. POČETNA CIJENA: 82.045,00 kn JAMČEVINA: 8.204,50 kn 5. Nekretnina u k.o. Jagodnja Gornja OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 415/91 N.G.Z., površine 1600 m2, upisana u zk.ul.br. 523, k.o. Jagodnja Gornja. POČETNA CIJENA:187.283,10 kn JAMČEVINA: 18.728,31 kn 6. Nekretnine u k.o. Lovinac OPIS: Nekretnine označene kao kč.br. 33, vrt u mjestu, površine 533 čhv, upisana u zk.ul.br. 233, k.o. Lovinac i kč.br. 31/2, livada u mjestu, površine 46 čhv, upisana u zk.ul.br. 234, k.o. Lovinac. POČETNA CIJENA: 203.207,29 kn JAMČEVINA: 20.320,73 kn 7. Nekretnina u k.o. Skakavac OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 1772/1, livada u selu, površine 2618 m2, upisana u zk.ul.br. 642, k.o. Skakavac. POČETNA CIJENA: 124.851,68 kn JAMČEVINA: 12.485.17 kn 8. Nekretnina u k.o. Bestrma OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 116/6, oranica u Bestrmi, površine 1755 m2, upisana u zk. ul.br. 731, k.o. Bestrma. POČETNA CIJENA: 44.192,89 kn JAMČEVINA: 4.419,29 kn 9. Nekretnine u k.o. Kozala OPIS: Nekretnine označene kao kč.br. 1500/15, gradilište, površine 82,6 čhv i kč.br. 1500/35, gradilište, površine 62 m2, upisane u zk.ul.br. 790, k.o. Kozala. POČETNA CIJENA: 248,228,85 kn JAMČEVINA: 24.822,88 kn 10. Nekretnine u k.o. Šarampov OPIS: Nekretnine označene kao kč.br. 582, bara selo, površine 5622 m2 i kč.br. 584, otkupna stanica, površine 2862 m2, upisane u zk.ul.br. 493, k.o. Šarampov. POČETNA CIJENA: 817.869,00 kn JAMČEVINA: 81.786,90 kn 11. Nekretnine u k.o. Lanišće OPIS: Nekretnine označene kao kč.br. 1377/2, livada i kč.br. 1377/3, vrt, upisane u zk.ul.br. 46, k.o. Lanišće, ukupne površine 201 m2. POČETNA CIJENA: 37.491,63 kn JAMČEVINA: 3.749,16 kn 12. Nekretnina u k.o. Ramljane OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 476/1, oranica, površine 788 m2, upisana u zk.ul.br. 129, k.o. Ramljane. POČETNA CIJENA: 45.335,75 kn JAMČEVINA: 4.533,57 kn 13. Nekretnine u k.o. Rovinj OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 5547/1, oranica, upisana u zk.ul.br. 4861 k.o. Rovinj (površine 3.790 m2), k.č.br. 5545/2, oranica, upisana u zk.ul.br. 7473 k.o. Rovinj (površine 5.953 m2), k.č.br. 5545/3, dvorište, površine 3.823 m2, upisana u  zk.ul.br. 4090 k.o. Rovinj te 2/6 idealnog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 5546, pašnjak sa lokvom i putem, upisane u zk.ul.br. 8662 k.o. Rovinj (površine 1.428 m2), ukupne površine 14.042 m2. POČETNA CIJENA: 9.304.654,95 kn JAMČEVINA: 465.120,25 kn 14. Nekretnina u k.o. Retkovci OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1083, kuća i oranica u selu, površine 1.000 m2, upisana u zk.ul.br. 323 k.o. Retkovci. POČETNA CIJENA: 47.022,00 kn JAMČEVINA: 4.702,20 kn 15. Nekretnina u k.o. Caginec OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2708, veterinarska ambulanta, površine 1.175 m2, upisana u zk.ul.br. 2333, k.o. Caginec. POČETNA CIJENA: 119.815,70 kn JAMČEVINA: 11.981,57 kn 16. Nekretnina u k.o. Sesvetski Kraljevec OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4625, Trg kralja Tomislava, gradilište Trg kralja Tomislava, površine 177 m2, upisana u zk.ul.br. 6097, k.o. Sesvetski Kraljevec. POČETNA CIJENA: 110.070,60 kn JAMČEVINA:11.007,06 kn 17. Nekretnina u k.o. Donji Lapac OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1889/3, oranica Dugačka međa, površine 565 m2, evidentirana u zbirku pologa Zp-123/07, k.o. Donji Lapac. POČETNA CIJENA: 39.167,70 kn JAMČEVINA: 3.916,77 kn 18. Nekretnine u k.o. Nedelišće OPIS: Nekretnine označene kap k.č.br. 1223, livada i ulica I. Mažuranića, površine 4.360 m2, upisana u zk.ul.br. 1392 k.o. Nedelišće, k.č.br. 1190, livada ulica R. Boškovića, površine 1.565 m2, upisana u zk.ul.br. 5113 k.o. Nedelišće i k.č.br. 1225, livada ulica I. Mažuranića, površine 5.816 m2, upisana u zk.ul.br. 1396 k.o. Nedelišće. POČETNA CIJENA:356.829,12 kn JAMČEVINA: 35.682,91 kn 19. Nekretnina u k.o. Brod na Kupi OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 86, kuća br. 23, gospodarska zgrada i dvorište, površine 97 čhv upisana u zk.ul.br. 1098 k.o. Brod na Kupi. POČETNA CIJENA: 357.029,50 kn JAMČEVINA: 35.702,95 kn 20. Nekretnine u k.o. Budrovci, OPIS: Nekretnine označene kao zk.č.br. 1160/1, oranica čipluk, površine 3.284 m2, zk.č.br. 1160/3, oranica čipluk, površine 1.841 m2, zk.č.br. 1161/1, oranica čipluk, površine 11.207 m2 te zk.č.br. 2682/1, oranica čipluk, površine 867 m2, sve upisane u zk.ul.br. 1516 k.o. Budrovci. Predmetne nekretnine nisu slobodne od osoba i stvari te će iste biti slobodne od osoba i stvari od trenutka zaključenja kupoprodajnog ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem. POČETNA CIJENA: 1.532.698,14kn JAMČEVINA: 76.634,91 kn 21. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 6646/111, oranica u donjoj lozi, površine 3.149 m2, odnosno 875,5 čhv, upisana u zk.ul.br. 31322 k.o. Grad Zagreb (kojoj u katastru odgovara k.č.br. 3255/2, upisana u posjedovni list br. 2275 k.o. Žitnjak), u suvlasništvu je Galović Dražena u 1/6 idealnog dijela, Galović Mije u 1/6 idealnog dijela, Galović Dragice u 1/6 idealnog dijela i Republike Hrvatske u 3/6 idealnog dijela - zajednička prodaja nekretnina. POČETNA CIJENA: 2.338.371,58 kn JAMČEVINA: 116.918,58 kn 22. Građevinsko zemljište u k.o. Vižinada OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 1441/1, u naravi oranica i dvorište, površine 2.573 m², upisana u zk.ul. br. 2064 k.o. Vižinada. POČETNA CIJENA: 776.503,77 kn JAMČEVINA: 77.650,38 kn 23. Nekretnina u k.o. Zmajevac I OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 622 šuma Vašarište, površine 8098 m², upisana u zk.ul. br. 1284 k.o. Zmajevac I. POČETNA CIJENA. 119.700,60 kn JAMČEVINA: 11.970,06 kn 24. Nekretnina u k.o. Petrinja OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br.  4067, pašnjak u Gmajni površine 5.226 m², zk.ul. br. 4455 k.o. Petrinja. POČETNA CIJENA: 662.544,48 kn JAMČEVINA: 66.254,45 kn 25. Nekretnina u k.o. Donji Vidovec OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 950/260, pašnjak površine 433 čhv, upisana u zk.ul. br. 5238 k.o. Donji Vidovec. POČETNA CIJENA: 72.499,76 kn JAMČEVINA: 7.250,00 kn 26. Nekretnina u k.o. Orahovica OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2382/4 oranica Veliki Brezik, površine 451 m², upisana zk.ul.br. 1461, k.o. Orahovica. POČETNA CIJENA: 93.700,00 kn JAMČEVINA: 9.370,00 kn 27. Nekretnine u k.o. Sisak Stari OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 1244/2 livada Ante Starčevića, površine 144 m2 i k.č.br. 1245 livada Ante Starčevića, površine 258 m2, obje upisane u zk.ul.br 2924 k.o. Sisak Stari. POČETNA CIJENA: 97.818,75 kn JAMČEVINA: 9.781,87 kn 28. Nekretnina u k.o. Oprtalj OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 536/1 oranica, površine 183 m2, upisana u zk.ul.br. 4745 k.o. Oprtalj. POČETNA CIJENA: 78.203,34 kn JAMČEVINA: 7.823,33 kn 29. Nekretnine u k.o. Mrežnički Novaki OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 1085, otok Mrežnica u Brigu površine 55 čhv, k.č.br. 1087, otok Mrežnica u Brigu površine 171 čhv i k.č.br. 1191, otok Mrežnica u Brigu površine 83 čhv, sve upisane u zk.ul.br. 1646 k.o. Mrežnički Novaki. POČETNA CIJENA: 112.155,50 kn JAMČEVINA: 11.215,55 kn 30. Nekretnina u k.o. Strahoninec OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 311/87, livada Sratka, površine 72 čhv, upisana u zk.ul.br. 8232 k.o. Strahoninec. POČETNA CIJENA: 50.626,70 kn JAMČEVINA: 5.062,67 kn 31. Nekretnina u k.o. Roč OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 12940, vrt, površine 300 m2, upisana u zk.ul.br. 1701 k.o. Roč. POČETNA CIJENA: 35.156,50 kn JAMČEVINA: 3.515,65 kn 32. Nekretnina u k.o. Šarengrad OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 836/5, oranica Ulica Stjepana Radića, površine 2.853 m2, upisana u zk.ul.br. 1805 k.o. Šarengrad. POČETNA CIJENA: 40.081,80 kn JAMČEVINA:4.008,18 kn 33. Nekretnina u k.o. Belica OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 114/A/1/A/1/1/3, oranica, površine 649 čhv, upisna u zk.ul.br. 3420 k.o. Belica. POČETNA CIJENA: 106.164,04 kn JAMČEVINA:10.616,40 kn 34. Nekretnina u k.o. Vrapče OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1603/132, oranica, Rogoznička, površine 244 m2, upisana u zk.ul.br. 7314 k.o. Vrapče. POČETNA CIJENA: 624.693,46 kn JAMČEVINA:62.469,35 kn 35. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4910/2, livada u Dužici, površine 240 m2, upisana u zk.ul.br. 9742 k.o. Grad Zagreb POČETNA CIJENA: 1.571.750,90 kn JAMČEVINA:78.587,55 kn  

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 19. kolovoza 2014. godine do 14:00 sati

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

 

PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 19. kolovoza 2014. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 19. kolovoza u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog ne prihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže: 1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana. 2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik. 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA 4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

UGOVORNA CIJENA

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati:

tel:  +385(0)1 6448 866

+385(0)1 6448 871

fax: +385(0)1 6448 911

 

Pisane vijesti