Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 8/19

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2019-8-N/Kupnja_nek_2019_8_21.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  9. listopada 2019. do 10 sati.

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 8/19

 
R.
br.
Početna cijena u kunama Iznos jamčevine u kunama Površina u m2 Troškovi procjene i energetskog certifikata u kunama Opis nekretnine
1. 43.400,00 4.340,00 74 1.750,00 ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINA NA OTOKU CRESU – površine 74 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 741/1 ZGR, površine 28 m2 i zk.č.br. 741/2 ZGR, površine 46 m2, ukupne površine 74 m2, obje upisane u z.k.ul. 785, k.o. Cres, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Mali Lošinj.
2. 99.600,00 9.960,00 3.118 5.025,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINA U VIROVITICI – površine 3.118 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3216, površine 3.118 m2, upisana u z.k.ul. 11756, k.o. Virovitica, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Virovitica.
3. 74.100,00 7.410,00 930 800,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OTOČCU – površine 930 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2982, površine 930 m2, upisana u z.k.ul. 1608, k.o. Otočac, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Otočac.
4. 57.900,00 5.790,00 1.281 1.187,50 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ISLAMU GRČKOM KRAJ BENKOVCA – površine 1.281 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1123/32, površine 1.281 m2, upisana u z.k.ul. 765, k.o. Islam Grčki, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
5. 36.400,00 3.640,00 482 2.000,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U PETRINJI – površine 482 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 5305/15, površine 482 m2, upisana u z.k.ul. 5623, k.o. Petrinja, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Petrinja.
6. 14.700,00 1.470,00 32 1.500,00 ZEMLJIŠTE U VODNJANU – površine 32 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1108/6 ZGR., površine 32 m2, upisana u z.k.ul. 2002, k.o. Vodnjan, Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
7. 368.000,00 36.800,00 333 1.812,50
 
843,75
ZEMLJIŠTE I ZGRADA U VARAŽDINU – površine 333 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2513/1, površine 333 m2, energetskog razreda G, upisana u z.k.ul. 15648, k.o. Varaždin (u osnivanju), Općinski sud u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Varaždin.
8. 246.000,00 24.600,00 10.174 6.460,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U DONJEM MIHOLJCU – površine 10.174 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2270, površine 10.174 m2, upisana u z.k.ul. 2933, k.o. Donji Miholjac, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Donji Miholjac.
9. 129.000,00 12.900,00 2.626 1.980,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ILOKU – površine 2.626 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2909/4, površine 2.626 m2, upisana u z.k.ul. 5232, k.o. Ilok, Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Ilok.
10. 107.950,00 10.795,00 1.299 1.062,50 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U SISKU – površine 1.299 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1713/1, površine 1.299 m2, upisana u z.k.ul. 5556, k.o. Sisak Stari, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Sisak.
11. 62.100,00 6.210,00 266 1.125,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VIŽINADA – površine 266 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2659/2, površine 266 m2, upisana u z.k.ul. 3004, k.o. Vižinada, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
12. 530.000,00 53.000,00 813 1.375,00 ZEMLJIŠTE U OPĆINI LOVRAN – površine 813 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 21/19, površine 813 m2, upisana u z.k.ul. 1446, k.o. Tuliševica, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija.
13. 296.000,00 29.600,00 907 1.375,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI BRTONIGLA – površine 907 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1037/47, površine 907 m2, upisana u z.k.ul. 1909, k.o. Brtonigla, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
14. 19.600,00 1.960,00 51 1.500,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NINU – površine 51 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 283, površine 51 m2, upisana u z.k.ul. 401, k.o. Grbe, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
15. 13.500,00 1.350,00 421 1.500,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U PETRINJI – površine 421 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4071/26, površine 421 m2, upisana u z.k.ul. 6177, k.o. Petrinja, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Petrinja.
16. 12.800,00 1.280,00 824 1.375,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VISOKO – površine 824 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 484/2, površine 824 m2, upisana u z.k.ul. 687, k.o. Đurinovec, Općinski sud u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Novi Marof.
17. 83.800,00 8.380,00 7.354 3.487,50 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KUTJEVU – površine 7.354 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1051/1, površine 7.354 m2, upisana u z.k.ul. 1073, k.o. Vetovo, Općinski sud u Požegi, Zemljišno-knjižni odjel Požega.
18. 82.000,00 8.200,00 1.644 1.187,50 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI LOVREĆ – površine 1.644 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 6509/17, površine 1.644 m2, upisana u z.k.ul. 1110, k.o. Studenci, Općinski sud u Makarskoj, Zemljišno-knjižni odjel Imotski.
19. 79.400,00 7.940,00 240 875,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BUJAMA – površine 240 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 936/7, površine 240 m2, upisana u z.k.ul. 1833, k.o. Buje, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
20. 48.100,00 4.810,00 200 3.234,38 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINOM U VRSARU – površine 200 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 634/2 i 634/4, ukupne površine 200 m2, obje upisane u z.k.ul. 126, k.o. Gradina, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
21. 3.900.000,00 390.000,00 88.501 3.712,50 ZEMLJIŠTE NA PERUČKOM JEZERU – površine 88.501 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3960/2, površine 48.063 m2, upisana u karton zemljišta br. 3960/2, zk.čbr. 4218/3, površine 35.926 m2, zk.č.br. 4218/4, površine 4.108 m2 i zk.č.br. 4218/5, površine 404 m2, sve tri upisane u karton zemljišta 4218/1, sve k.o. Koljane, Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Sinju.
Za k.o. Koljane zemljišna knjiga još nije osnovana, zbog čega je za predmetne nekretnine otvoren karton zemljišta. Predmetne nekretnine nalaze se u obuhvatu turističke zone „Jezero“ u naselju Koljane, koja je planirana za izgradnju turističkog naselja s pratećim sadržajima (T2), s maksimalnim kapacitetom zone 200 kreveta, za koju postoji obveza izrade urbanističkog plana uređenja (UPU) te je obveza kupca financiranje izrade UPU-a.
22. 866.000,00 86.600,00 1.188 3.162,50 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BRODARICI KRAJ ŠIBENIKA – površine 1.188 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3245/49, površine 1.188 m2, upisana u z.k.ul. 3249, k.o. Donje Polje, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
23. 105.000,00 10.500,00 1.100 2.062,50 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KRKOVIĆU KRAJ SKRADINA – površine 1.100 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2222/29, površine 1.100 m2, upisana u z.k.ul. 1056, k.o. Piramatovci, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
24. 43.100,00 4.310,00 1.687 1.480,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI NOVA RAČA – površine 1.687 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1675/1, površine 1.687 m2, upisana u z.k.ul. 1507, k.o. Bedenik, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Bjelovar.
25. 32.700,00 3.270,00 116 1.125,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI KANFANAR – površine 116 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1659/4, površine 116 m2, upisana u z.k.ul. 1700, k.o. Mrgani, Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Rovinj.
26. 15.000,00 1.500,00 136 1.625,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VIROVITICI – površine 136 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 203/2, površine 136 m2, upisana u z.k.ul. 2115, k.o. Virovitica-centar, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Virovitica.
27. 10.100,00 1.010,00 486 1.100,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI BRESTOVAC – površine 486 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 134/2, površine 486 m2, upisana u z.k.ul. 343, k.o. Vilić Selo, Općinski sud u Požegi, Zemljišno-knjižni odjel Požega.
28. 6.200,00 620,00 136
čhv
2.625,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU SELIŠTE KRAJ KUTINE – površine 136 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 65/2, površine 136 čhv, upisana u z.k.ul. 1975, k.o. Selište, Općinski sud u Kutini, Zemljišno-knjižni odjel Kutina.
29. 1.214.000,00 121.400,00 1.373 4.845,00 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 1.373 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 8512/18, površine 202 m2, zk.č.br. 8512/19, površine 1.171 m2, ukupne površine 1.373 m2,  obje upisane u z.k.ul. 108012, k.o. Grad Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
30. 393.000,00 39.300,00 1.432 8.430,45 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U OPĆINI DRENOVCI – površine 1.432 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 401, površine 885 m2, zk.č.br. 402, površine 547 m2, ukupne površine 1.432 m2,  obje upisane u z.k.ul. 850, k.o. Račinovci, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišno-knjižni odjel Županja.


Ispravak natječaja 8/19: objavljen 20.rujna 2019.
31. 21.900,00 2.190,00 625
čhv
2.750,00 ZEMLJIŠTE U OPĆINI GRADEC – površine 625 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1073/3, površine 50 čhv, zk.č.br. 1073/5, površine 62 čhv i zk.č.br. 1099/4, površine 23 čhv, upisane u z.k.ul. 1592, zk.č.br. 1094/2, površine 89 čhv i zk.č.br. 1094/4, površine 14 čhv, upisane u z.k.ul. 1263, zk.č.br. 1096, površine 127 čhv, zk.č.br. 1099/2, površine 121 čhv i zk.č.br. 1099/3, površine 139 čhv, upisane u z.k.ul. 1570, ukupne površine 625 čhv, sve k.o. Cugovec, Općinski građanski sud u Sesvetama, Zemljišno-knjižni odjel Vrbovec.
Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH za nekretninu pod rednim brojem 18. iznosi 37.381,53 kn, za nekretninu pod rednim brojem 21. iznosi 560.700,75 kn, za nekretninu pod rednim brojem 23. iznosi 23.311,76 kn. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnine i izrade energetskog certifikata.
 

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  9. listopada 2019. do 10 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 9. listopada 2019. u 10,00 sati.
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr.

PODNOŠENJE PONUDA

 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 9. listopada 2019. do 10 sati».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 9. listopada 2019. do  10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu državne imovine nakon 10,00 sati 9. listopada 2019. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 9. listopada 2019. u 10,00 sati. 
 

UVJETI NATJEČAJA

 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo državne imovine odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu državne imovine. U suprotnom Ministarstvo državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 

SADRŽAJ PONUDE

 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.Pisane vijesti