Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 9/18

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 8. siječnja 2019. godine do 10,00 sati.

Na temelju odredbi članka 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), Ministarstvo državne imovine objavljuje:
  

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 9/18

  
1. SUVLASNIČKI  DIO GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I ZGRADA NA OTOKU ŠIPANU – površine 20.100,00 m2
20100/84296 dijela nekretnine označene kao zk.č.br. 155, put, površine 844 m2, šuma, površine 82.552 m2, stambena zgrada, površine 133 m2, stambena zgrada, površine 133 m2, stambena zgrada, površine 236 m2, stambena zgrada, površine 209 m2, pomoćna zgrada, površine 32 m2, pomoćna zgrada, površine 40 m2, pomoćna zgrada, površine 21 m, podzemna zgrada, spremnik, površine 96 m2 , sveukupne površine 84.296 m2 , upisane u zk.ul.br. 918, k.o. Luka Šipan, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik.
Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 7/05, 60/07, 10/07, 3/14, 9/14, 19/15 i 18/16; u daljnjem tekstu PP Grada Dubrovnika) sjeverni dio zk.č.br. 155, k.o. Luka Šipan, u površini od cca 20.100 m2, nalazi se unutar građevinskog područja naselja.
Urbanističkim planom uređenja Šipanska luka („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 11/10 i 08/12; u daljnjem tekstu: UPU Šipanska luka), u sjevernom dijelu k.č.br. 155 utvrđena je ugostiteljsko-turistička namjena (T2 - turističko naselje) - obračunska zona 51, i športsko- rekreacijska zona (R) - zona 50.
POČETNA CIJENA: 12.370.000,00 kn
JAMČEVINA: 618.500,00 kn
Jamčevina se uplaćuje najkasnije do 4. siječnja 2019.
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 24.375,00 kn.
 
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BAKRU – površine 330 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2886/3, površine 330 m2, upisana u z.k.ul. 2094, k.o. Bakar, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka.
POČETNA CIJENA: 63.800,00 kn
JAMČEVINA: 6.380,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.687,50 kn.
 
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U MALOM LOŠINJU – površine 424 m2
Suvlasnički udio Republike Hrvatske s 2/8 idealnih dijelova nekretnine označene kao zk.č.br. 12110/1, površine 424 m2, upisane u z.k.ul. 7210, k.o. Mali Lošinj, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Mali Lošinj.
POČETNA CIJENA: 27.800,00 kn
JAMČEVINA: 2.780,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac suvlasničkog udjela nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.562,50 kn.
 
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ROGOZNICI – površine 383 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1/82, površine 383 m2, upisana u z.k.ul. 5438, k.o. Rogoznica, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
POČETNA CIJENA: 290.100,00 kn
JAMČEVINA: 29.010,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 2.250,00 kn.
 
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BUJAMA – površine 18.679 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 454/1, površine 18.679 m2, upisana u z.k.ul. 3480, k.o. Buje, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
POČETNA CIJENA: 2.040.000,00 kn
JAMČEVINA: 102.000,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.000,00 kn, te trošak u iznosu od 539.099,00 kn u ime naknade za izdvajanje zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
 
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I ZGRADA U KORČULI – površine 800 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 979 ZGR, površine 800 m2, upisana u z.k.ul. 1402, k.o. Korčula, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Korčula.
Čestica zemljišta se prema Prostornom planu uređenja Grada Korčule nalazi unutar građevinskog područja u zoni T1 – hoteli i T2 – turističko naselje, unutar obuhvata obveze donošenja urbanističkog plana uređenja.
POČETNA CIJENA: 1.090.000,00 kn
JAMČEVINA: 54.500,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 3.840,00 kn.


Ispravak javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 9/18
 
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I ZGRADE U RAKITJU KRAJ ZAGREBA – ukupne površine 1.890 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 73, površine 1.308 m2, upisana u z.k.ul. 1736 i zk.č.br. 74, površine 582 m2, upisana u z.k.ul. 1750, sve k.o. Rakitje, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Samobor.
POČETNA CIJENA: 1.239.000,00 kn
JAMČEVINA: 61.950,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 5.500,00 kn.
 
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BRTONIGLI – površine 189 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 353, površine 189 m2, upisana u z.k.ul. 1936, k.o. Brtonigla, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
POČETNA CIJENA: 44.000,00 kn
JAMČEVINA: 4.400,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.125,00 kn.
 
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U PEROJU KRAJ VODNJANA – površine 127 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1018/18, površine 127 m2, upisana u z.k.ul. 9739, k.o. Peroj, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
POČETNA CIJENA: 25.700,00 kn
JAMČEVINA: 2.570,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.125,00 kn.
 
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U SUPETRU NA OTOKU BRAČU – površine 76 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 857/1, površine 76 m2, upisana u z.k.ul. 2686, k.o. Supetar, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Supetar.
POČETNA CIJENA: 21.700,00 kn
JAMČEVINA: 2.170,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.187,50 kn.
 
11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BAŠKI NA OTOKU KRKU – površine 14 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1568/2, površine 14 m2, upisana u z.k.ul. 4271, k.o. Baška-Nova, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Krk.
POČETNA CIJENA: 54.400,00 kn
JAMČEVINA: 5.440,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.237,50 kn.
 
12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U LOZOVCU KRAJ ŠIBENIKA – površine 23.645 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 913/108, površine 23.645 m2, upisana u z.k.ul.br. 548, k.o. Lozovac, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik.
POČETNA CIJENA: 2.770.000,00 kn
JAMČEVINA: 138.500,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak od 526.002,79 kn u ime naknade za izdvajanje zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
 
13. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NOVOM MAROFU – površine 232 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1816/5, površine 232 m2, upisana u z.k.ul.br. 5046, k.o. Grana, Općinski sud u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Novi Marof.
POČETNA CIJENA: 6.200,00 kn
JAMČEVINA: 620,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 1.875,50 kn.
 
14. KUĆA I ZEMLJIŠTE U TROGIRU(„VILA BIANCA“) – ukupne površine 547 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1862, površine 547 m2, upisana u zk.ul.br. 1389, k.o. Trogir, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Trogir.
POČETNA CIJENA: 4.780.000,00 kn
JAMČEVINA: 239.000,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 2.887,50 kn.
Pregled nekretnine biti će dana 18. prosinca u 12 sati.
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 8. siječnja 2019. do 10,00 sati
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 

(zajednički tekst za nekretnine pod rednim brojevima 2.-15.)
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 8. siječnja 2019. do 10,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 8. siječnja 2019. u 10,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1.  Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 6448 887
 
 
(tekst za nekretninu pod rednim brojem 1.)↓
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini se označava katastarska općina (k.o. Luka Šipan) te upozorenje: „PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 8. siječnja 2019. do 10:00 sati“.
Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
Jamčevina se uplaćuje najkasnije do 4. siječnja 2019. na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina.
Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene dok se ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina vraća u nominalnom iznosu u najkraćem mogućem roku.
Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb.
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine.
Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 8. siječnja 2019. u 10:00 sati.
Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
Nekretnine se mogu pregledati dana 20. prosinca 2018. uz prethodnu najavu na e-mail: natjecaj@midim.hr.
Prostorno planski i konzervatorski uvjeti dostupni su mrežnoj stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr. a zemljišnoknjižni i katastarski podaci u javnim očevidnicima.
Kontakt za informacije u uredovnom vremenu od 9:00-12:00 svakog radnog dana na tel. 01/6471-214, e-mail: natjecaj@midim.hr.

 
PONUDA I PRILOZI:
 
Ponudu mogu podnijeti sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čini Europski gospodarski prostor te državljani onih država sa kojima Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina, te pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
U ponudi pored općih identifikacijskih podataka potrebno je navesti: OIB, kontakt podatke (adresa, broj telefona, fax, e-mail adresa) te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neprihvaćanja ponude.
Ponuda mora biti potpisana vlastoručno ako je podnosi fizička osoba ili po ovlaštenoj osobi ako je podnosi pravna osoba.
Ponude se podnose u kunama. (Ponuda dostavljena u drugoj valuti neće se razmatrati). Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene.
Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Uz ponudu se prilaže:
1. a) domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice,
    b) domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe prilažu izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik,
2. domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
4. izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak i uz uvjete iz ovog natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je:
- najviša ponuđena kupoprodajna cijena i prihvaćanje posebnog uvjeta parcelacije zk.č.br. 155, k.o. Luka Šipan, temeljem akta za provedbu prostornog plana odnosno dozvole za gradnju (lokacijske i/ili građevinske dozvole) u skladu s PP-om Grada Dubrovnika, u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji kao ugovorne obveze.
U slučaju ako pristignu dvije identične valjane ponude s istim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.
Najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnina izabrani ponuditelj bit će pozvan na sklapanje ugovora o kupoprodaji s Republikom Hrvatskom. U slučaju ako se izabrani ponuditelj ne odazove pozivu za sklapanje ugovora o kupoprodaji ili navedeni rok propusti bez obrazloženja razloga, smatrat će se da je izabrani ponuditelj odustao od svoje ponude, osim ako je bio spriječen razlozima više sile prema općim propisima.
U slučaju odustajanja od sklapanja ugovora o kupoprodaji izabranom ponuditelju neće se vratiti uplaćena jamčevina.
 
 
POSEBNI UVJETI
 
Ugovor o kupoprodaji, kao bitne, sadržavat će naročito sljedeće odredbe:

- obvezu uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
- obvezu parcelacije zkx.br. 155, k.o. Luka Šipan, temeljem akta za provedbu prostornog plana odnosno dozvole za gradnju (lokacijske i/ili građevinske dozvole) u skladu s PP-om Grada Dubrovnika, u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji kao ugovorne obveze.
- neispunjenje ugovorne obveze isplate kupoprodajne cijene u ugovorenom roku i ugovorne obveze parcelacije zk.č.br. 155, k.o. Luka Šipan, u ugovorenom roku razlog su za raskid ugovora po samom zakonu.
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
 

Pisane vijesti