Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju stanova u vlasništvu RH 2/20

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2020-02-S-RH/ka3220.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  04. rujna 2020. do 10 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I
DRŽAVNE IMOVINE
Zagreb, Republike Austrije 20
 
 
Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 2/20

 
R. br.
Oznaka stana
Grad
Adresa stana
Površina
stana
m2
Iznos
jamčevine
u kunama
Početna
cijena
u kunama
Opis stana
Trošak procjene u kunama
Ener. Cert.
Trošak
izrade certifikata
Vrijeme pregleda
1
STAN 5108
Bjelovar Matice Hrvatske 1C
 IV. Kat
57.87 35,000.00 350,000.00
Suvlasnički dio: 25/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-39) STAN „B19“ koji se nalazi na četvrtom (IV) katu stambene zgrade (Matice hrvatske 1C), a sastoji se od dnevnog boravka, kuhinje i blagovaone, sobe, kupaone i wc-a, hodnika 1, hodnika 2 i lođe, netto korisne površine P=57,87 m2, kojem pripada spremište „B19“ koje se nalazi u podrumu stambene zgrade (Matice hrvatske 1C), netto korisne površine P=1,75 m2, z.k.č.br.2637/1,z.k.ul.br.8591, k.o. Grad Bjelovar. 
1,500.00 E/D 537.50 24.08.
2020.

10:00
-
10:30
2
STAN 0292
Karlovac Gažanski trg 6
prizemlje
48.51 18,100.00 181,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) stan smješten u prizemlju zgrade, u desnom dijelu zgrade, koji se sastoji od dvije sobe i predsoblja, ukupne površine 48,51 m2, z.k.č.br. 722/3, z.k.ul.br. 5406, k.o. Karlovac II.
500.00 G/G 537.50 25.08.
2020.

09:30
-
10:00
3
STAN 0360
Karlovac Izidora Kršnjavog 8C
X. kat   
28.03 14,700.00 147,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5) garsonijera na 10. katu, koja se sastoji od jedne sobe, kupaonice sa WC-om i predsoblja, ukupne površine 28,03 m2, z.k.č.br. 1942/1, z.k.ul.br. 7854, k.o. Karlovac II.
500.00 D/C 537.50 25.08.
2020.

10:30
-
11:00
4
STAN 0353
Karlovac Izidora Kršnjavog 8C
III. Kat
28.03 14,700.00 147,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-65) garsonijera na III katu, koja se sastoji od jedne sobe, kupaonice sa WC-om, predsoblja, ukupne površine 28,03 m2, z.k.č.br. 1942, z.k.ul.br. 7854, k.o. Karlovac II.
500.00 C/C 537.50 25.08.
2020.

11:00
-
11:30
5
STAN 0499
Karlovac Trg kralja Petra Svačića 3
 VI. kat
24.71 13,200.00 132,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-172) garsonjera na 6. katu, pravo od ulaza, koja se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupaonice s WC-om i predsoblja, ukupne površine 24,71 m2, z.k.č.br. 2491/2, z.k.ul.br. 2049, k.o. Karlovac I.
500.00 D/C 537.50 25.08.
2020.

13:30
-
14:00
6
STAN 0406
Karlovac Mažuranićeva obala 6A
 prizemlje
61.05 25,300.00 253,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) stambeni prostor u prizemlju zgrade Mažuranićeva obala 6/1, lijevo od ulaza, ukupne površine 61,05 m2, koji se sastoji od ulaznog dijela sa kuhinjom , dnevnog boravka, sobe, i kupaone sa WC-om, z.k.č.br. 1437, zk.ul.br. 7433, k.o. Karlovac II.
500.00 F/F 537.50 25.08.
2020.

12:00
-
12:30
7
STAN 0442
Karlovac Stjepana Radića 27
I. kat
36.89 19,500.00 195,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5) stan koji se sastoji od dvije odvojene prostorije, nalazi se na I katu dvorišnog dijela stambeno poslovne zgrade, ukupna površina poda ovog posebnog dijela je 36,89 m2, u etažnom nacrtu označeno zelenom bojom, šrafirano kosom šrafurom i označeno slovom I. Stanu pripada slijedeći sporedni dio: spremište I-1 površine poda 6,44 m2, označeno istom bojom i šrafurom, z.k.č.br. 1145, z.k.ul.br. 3825, k.o. Karlovac II.
935.00 F/D 537.50 25.08.
2020.

14:30
-
14:45
8
STAN 0441
Karlovac Stjepana Radića 27.
 prizemlje
21.31 8,440.00 84,400.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) stan koji se sastoji od kuhinje i sobe, a nalazi se u prizemlju dvorišnog dijela stambeno poslovne zgrade, ukupne površine poda ovog posebnog dijela 21,31 m2, u etažnom nacrtu označeno zelenom bojom, šrafirano valovitom šrafurom i označeno slovom E, z.k.č.br. 1145, z.k.ul.br. 3825, k.o. Karlovac II.
935.00 E/G 537.50 25.08.
2020.

14:45
-
15:00
9
STAN 0443
Karlovac Stjepana Radića 27
 I. kat
19.18 10,100.00 101,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) stan koji se se sastoji od kuhinje i sobe, nalazi se na I katu dvorišnog dijela stambeno poslovne zgrade, ukupna površina poda ovog posebnog dijela je 19,18 m2 u etažnom elaboratu označeno žutom bojom, šrafirano kosom šrafurom i označeno slovom J. Stanu pripada slijedeći sporedni dio: spremište J-1 površine poda 3,33 m2, označeno istom bojom i šrafurom, z.k.č.br. 1145, z.k.ul.br. 3825, k.o. Karlovac II.
935.00 G/D 537.5 25.08.
2020.

15:00
-
15:15
10
STAN 0440
Karlovac Stjepana Radića 27
prizemlje
14.81 6,290.00 62,900.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8) stan koji se sastoji od jedne prostorije, a nalazi se u prizemlju dvorišnog dijela stambeno poslovne zgrade, ukupne površine poda ovog posebnog dijela 14,81 m2, u etažnom nacrtu označeno zelenom bojom, šrafirano okomitom šrafurom i označeno slovom D, z.k.č.br. 1145, z.k.ul.br. 3825, k.o. Karlovac II.      
935.00 F/G 537.5 25.08.
2020.

14:30
-
14:45
11
STAN 0444
Karlovac Stjepana Radića 27
  potkrovlje
8.7 3,650.00 36,500.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9) stan koji se sastoji od jedne prostorije, nalazi se u potkrovlju uličnog dijela stambeno poslovne zgrade, ukupne površine ovog posebnog dijela od 8,70 m2, u etažnom nacrtu označeno plavom bojom, šrafirano kosom šrafurom i označeno slovom N, z.k.č.br. 1145, z.k.ul.br. 3828, k.o. Karlovac II.
935.00 G/G 537.5 25.08.
2020.

15:15
-
15:30
12
STAN 4478
Kotoriba Kolodvorska 4
prizemlje

56.46
+
 pripa-
dajuće prosto-
rije
15,100.00 151,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8) stan 2 – A, u prizemlju zgrade na lokaciji Kolodvorska 4 A, koji se sastoji od predsoblja 2 sobe, kuhinje, hodnika i kupaone, ukupne površine 56,46 m2, sa spremištem 1 površine 12,27 m2 i spremištem 2 površine 6,09 m2 u prizemlju zgrade na lokaciji Kolodvorska 4 A i drvarnicom 4 u pomoćnoj građevini površine 8,65 m2, z.k.č.br. 1013, z.k.ul.br. 2784, k.o. Kotoriba.
500.00 E/E 537.50 24.08.
2020.

13:00
-
13:30
13
STAN 6205
Osijek J. J. Strosmayera 247
prizemlje
57.16 20,100.00 201,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) suvlasnički udio koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi stan površine 57,16 m2, z.k.č.br. 701, z.k.ul.br. 21443, k.o. Osijek.
850.00 F/F 500.00 19.08.
2020.

9:00
-
9:30
14
STAN 1252
Osijek Svetog Petka 20
prizemlje
41.60 5,800.00 58,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) stan u površini od 41,60 m2, z.k.č.br. 7561/1, z.k.ul.br. 19722, k.o. Osijek.
850.00 G/G 500.00 21.08.
2020.

10:30
-
11:00
15 STAN 6199 Osijek Adama Reisnera 157
prizemlje
53.65 14,000.00 140,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) Stan u prizemlju, površine 53,65 m2, z.k.č.br. 3453, z.k.ul.br. 21482, k.o. Osijek.
850.00 G/E 500.00 19.08.
2020.

10:30
-
11:00
16
STAN 0745
Osijek Cetinska 1
prizemlje
20.29 4,580.00 45,800.00
Stan u prizemlju, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, WC-a sa 20,29 m2, z.k.č.br. 4440, broj poduloška: 19342/z.k.ul.br. 18108, KPU: Osijek.
850.00 G/G 500.00 18.08.
2020.

9:00
-
9:30
17
STAN 1056
Osijek Franje Kuhača 13
 prizemlje
36.00 12,000.00 120,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) suvlasnički udio koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi Stan sa 36,00 m2, z.k.č.br. 5820/1, z.k.ul.br. 19785, k.o. Osijek.
850.00 E 500.00 21.08.
2020.

9:45
-
10:15
18
STAN 4507
Osijek Ivana Gundulića 57 (55/A)
  I. kat             
30.09 3,530.00 35,300.00
Stan površine 30,09 m2, k.č.br. 3837, broj poduloška: 20393/z.k. uložak: 2504, k.o. Osijek.
900.00 F/D 612.50 19.08.
2020.

11:15
-
11:45
19
STAN 4506
Osijek Ivana Gundulića 57 (55/A)
  I. kat             
19.98 2,340.00 23,400.00
Stan površine 19,98 m2, z.k.č.br. 3837, broj poduloška: 20392/z.k. uložak: 2504, k.o. Osijek.
900.00 G/D 612.50 19.08.
2020.

11:15
-
11:45
20
STAN 4508
Osijek Ivana Gundulića 57 (55/A)
 I. kat          
27.90 3,270.00 32,700.00
Stan površine 27,90 m2, z.k.č.br. 3837, broj poduloška: 20394/z.k. uložak: 2504 k.o. Osijek.
900.00 G/F 612.50 19.08.
2020.

11:15
-
11:45
21
STAN 1023
Osijek Krapinsko naselje 10B
potkrovlje
28.24 10,200.00 102,000.00
Stan broj 4 u potkrovlju, ukupne pov. 28,24 m2, koji se sastoji od dvije sobe, čajne kuhinje i WC-a, zajedno sa pripadajućom drvarnicom, z.k.č.br. 4528/29, poduložak br. 20061,  k.o. Osijek.
850.00 D 650.00 18.08.
2020.

9:45
-
10:15
22
STAN 0798
Osijek Martina Divalta 208A
prizemlje
38.00 7,130.00 71,300.00
Stan br. 1, u prizemlju, a koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, izbe, kupaonice i pokrivene terase, sa pripadajućom drvarnice, ukupne površine 38,00 m2, z.k.č.br. 7089/5, broj poduloška: 20354/z.k.ul.br. 18300,  k.o. Osijek.
850.00 G/G 500.00 21.08.
2020.

12:00
-
12:30
23
STAN 0941
Osijek Jadranska 7
 prizemlje
40.02 8,600.00 86,000.00
Stan u prizemlju, površine od 40,02 m2, z.k.č.br. 3986, broj poduloška: 19446/z.k.ul.br. 18106,  k.o. Osijek.
850.00 F/D 500.00 18.08.
2020.

10:30
-
11:00
24
STAN 6347
Osijek Ružina 45
prizemlje
9.60 880.00 8,800.00
Stan u dvorištu površine 9,60 m2, z.k.č.br. 3688, broj poduloška: 109480/z.k.ul.br. 18097, k.o. Osijek.
850.00 G/G 500.00 19. 08.
2020.

12:00
-
12:30
25
STAN 6346
Osijek Ružina 45
 prizemlje
31.01 4,750.00 47,500.00
Stan u dvorištu površine 31,01m2, z.k.č.br. 3688, broj poduloška:109479/z.k.ul.br. 18097,  k.o. Osijek.
850.00 G/G 500.00 19.08.
2020.

12:00
-
12:30
26
STAN 1633
Osijek Vukovarska 145
prizemlje
40.43 7,660.00 76,600.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) suvlasnički udio koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi Stan površine 40,43 m2 koji se nalazi u dvorišnoj zgradi, prvi stan s desne strane od kolnog ulaza i sastoji se od jedne sobe, kuhinje i kupaonice, z.k.č.br. 8796, z.k.ul.br. 19920,  k.o. Osijek.
850.00 F/F 500.00 21.08.
2020.

11:15
-
11:45
27
STAN 1430
Osijek Kardinala A. Stepinca 34
 prizemlje
63.08 16,800.00 168,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) stan 2 koji se nalazi u prizemlju, a sastoji se od: predsoblja površine 2,04 m2, kuhinje i blagovaonice površine 15,39 m2, kupaonice površine 3,57 m2, sobe površine 25,10 m2 i sobe površine 16,98 m2, ukupne korisne površine 63,08 m2, z.k.č.br. 5011, z.k.ul.br. 22194,  k.o. Osijek.
1,000.00 E 1.500.00 18.08.
2020.

11:15
-
11:45
28
STAN 0899
Osijek Andrije Hebranga 30
prizemlje 
35.50 7,870.00 78,700.00
Stan koji se sastoji od 1 sobe, kuhinje, kupaonice i predsoblja sa 35,50 m2, z.k.č.br. 3611/1, broj poduloška:19401/zk. uložak: 18093, k.o. Osijek.
725.00 G 1.125.00 19.08.
2020.

9:45
-
10:15
29
STAN 1063
Osijek Franje Kuhača 31
prizemlje
22.50 4,470.00 44,700.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-17) jednosobni stan br.9 u prizemlju desno ukupne površine 22,50 m2, z.k.č.br. 5790, z.k.ul.br. 8006, k.o. Osijek.
1,000.00 G/F 475.00 21.08.
2020.

9:00
-
9:30
30
STAN 1295
Osijek Stjepana Radića 25
I. kat
93.84 48,300.00 483,000.00
Stan na I katu sa površinom od 93,84 m2, z.k.č.br. 5028, broj poduloška: 19221/z.k.ul.br. 9213, KPU Osijek.
1,000.00 D/D 612.50 18.08.
2020.

12:00
-
12:30
31
STAN 6759
Poreč Ribarski trg 2
 I.kat
37.37 41,100.00 411,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) Stan na I katu zgrade označen sa "C", z.k.č.br. 291, z.k.ul.br. 75, k.o. Poreč-etažna knjiga.
855.25 C/D 765.00 20.08.
2020.

11:00
-
11:30
32
STAN 6817
Rijeka Braće Cetina 10
prizemlje
38.44 34,500.00 345,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) jednosobni stan broj 2 u prizemlju koji se sastoji od sobe, kuhinje, kupaonice, hodnika i lođe u ukupnoj površini od 38,44 m2 s pripadajućom drvarnicom, z.k.č.br. 1359/3, z.k.ul.br. 6204, k.o. Zamet.
1,250.00 C/C 1.062.00 21.08.
2020.

10:00
-
10:30
33
STAN POV 195
Rijeka Braće Bačić 25
prizemlje
40.79 42,100.00 421,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-32) Braće Bačić 25. Suvlasnički dio koji je jednako velik kao ostali suvlasnički dijelovi s kojima je povezan posebni dio: jednosobni stan br. 2 u prizemlju koji se sastoji od predprostora, kuhinje, sobe, kupaonice i lođe, ukupne površine 40,79 m2, z.k.č.br. 1040/3, z.k.ul.br. 6113, k.o. Zamet.
1,312.50 B/C 843.75 21.08.
2020.

11:15
-
11:45
34
STAN 1500
Vinkovci Antuna Gustava Matoša 9
 prizemlje
29.51 7,900.00 79,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) Povezano s vlasništvom jednosobnog stana br. 7 u prizemlju ukupne površine 29,51 m2 i sporednog pripadajućeg prostora - drvarnice u podrumu br. 9 površine 3,80 m2, z.k.č.br. 411/33, z.k.ul.br. 8932, k.o. Vinkovci.
1,000.00 E/D 475.00 20.08.
2020.

12:00
-
12:30
35
STAN 2352
Zadar Andrije Hebranga 5
 III. kat
57.00 58,100.00 581,000.00
ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-19) stan na trećem katu zgrade, ukupne površine 57,00 m2 sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, z.k.č.br. 3731/3, z.k.ul.br. 17131, k.o. Zadar.
890.00 C/D 650.00 24.08.
2020.

12:00
-
12:30
 
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti stana i izrade energetskog certifikata.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  04. rujna 2020. do 10 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se 04. rujna 2020. u 10,00 sati u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine –  Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb
 
Svi stanovi se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije srijedom i petkom od 10-16 sati: tel: 01/6448-826
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dane podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini stan u zatvorenoj omotnici.
 
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je stan u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU STANA - NE OTVARATI».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, ISKLJUČIVO na adresu Ulica Ivana Dežmana 10 ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, ISKLJUČIVO na adresu Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 04. rujna 2020. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 04. rujna 2020. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Svi stanovi se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti stan, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje stana u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje stana izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije vezano odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 
SADRŽAJ PONUDE:
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati,
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana,
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice,
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik,
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku stana za koji se uplaćuje jamčevina,
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrat će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.


Pisane vijesti

Dokumenti