Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju vozila 1/20

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaj oduzeta imovina/2020-P-1/Porsche-2020-2.JPG

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 23. siječnja 2020. godine do 10:00 sati.

KLASA: 740-02/20-01/02
URBROJ: 536-02-01-01-01/02-20-02
 
Zagreb, 7. siječnja 2020.
 
Na temelju Odluke Klasa: 740-02/20-01/02, Urbroj: 536-02-01-01-01/02-20-01 od 7. siječnja 2020. godine Ministarstvo državne imovine objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za kupnju vozila

 Republika Hrvatska prodaje slijedeća vozila:
 
R.br. Vozilo Broj šasije Godina proizvodnje Stanje putomjera (u km)
1. BMW X3 2.0 d xDrive Sport WBAPB11020WE07201 2004. 304.527
2. Citroen C5 2.0 HDi Exclusive VF7RCRHRH76706587 2005. 204.565
3. Hyundai Trajet 2.0 CRDi GLS KMHMH81VP5U236179 2003. 190.072
4. Peugeot 607 2.2 HDi Pack VF39D4HXE92099076 2003. 310.610
5. Peugeot 607 2.7 HDi Sport Pack VF39UUHZJ92226361 2006. 263.580
6. Mercedes S 500 WDD2210711A031459 2007. 430.792
7. Porsche Panamera 4S Diesel WP0ZZZ97ZHL130220 2016. 30.304
8. Audi A3 1.6 TDI Ambition WAUZZZ8V9G1077971 2016. 45.504
9. Peugeot 307 1.6 HDi SW VF33H9HZC84356190 2005. 214.694
10. Peugeot 307 2.0 HDi XS VF33ERHYB83232798 2003. 255.633
11. Suzuki Wagon R+ 1.3 GL TSMMMA53S00132114 2003. 174.536
12. Teretno vozilo Scania R124 420 L 4x2 XLER4X20004462135 2001. 1.298.767
13. Poluprikolica Schmitz SPR 24/L WSMS6080000479113 2000. -
14. Autoprikolica Trailer Europe Alfa-T TET 33C TSWDPF33BGK006120 2016. -
15. Autoprikolica WM Meyer KHL 3000 WWC2KHL305W000014 2005. -
 
 
Početne cijene u javnom natječaju za vozila su:
 
R.br. Vozilo Početna cijena u kn (PDV uključen) Trošak procjene u kn (PDV uključen) Jamčevina u kn (PDV uključen)
1. BMW X3 2.0 d xDrive Sport 17.133,39 400,00 2.000,00
2. Citroen C5 2.0 HDi Exclusive 2.544,48 400,00 300,00
3. Hyundai Trajet 2.0 CRDi GLS 1.956,00 400,00 200,00
4. Peugeot 607 2.2 HDi Pack 2.780,83 400,00 300,00
5. Peugeot 607 2.7 HDi Sport Pack 6.984,94 400,00 700,00
6. Mercedes S 500 68.779,17 400,00 7.000,00
7. Porsche Panamera 4S Diesel 1.086.240,45 400,00 100.000,00
8. Audi A3 1.6 TDI Ambition 140.572,54 400,00 14.000,00
9. Peugeot 307 1.6 HDi SW 1.492,00 400,00 200,00
10. Peugeot 307 2.0 HDi XS 1.478,00 400,00 200,00
11. Suzuki Wagon R+ 1.3 GL 985,00 400,00 200,00
12. Teretno vozilo Scania R124 420 L 4x2 5.831,50 400,00 600,00
13. Poluprikolica Schmitz SPR 24/L 7.578,33 400,00 800,00
14. Autoprikolica Trailer Europe Alfa-T TET 33C 11.446,14 400,00 1.200,00
15. Autoprikolica WM Meyer KHL 3000 2.356,77 400,00 300,00
 
 
Kupci navedenih vozila, osim kupoprodajne cijene, snose i troškove procjene vrijednosti vozila koji su navedeni u prethodnom stavku te eventualne troškove posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila pod rednim brojem 1., 2., 3., 4. i 5. odnosno troškove uvoznih davanja u slučaju registracije vozila pod rednim brojem 12., 13. i 15. dok se vozila pod rednim brojem 9., 10. i 11. prodaju isključivo za dijelove bez prava na registraciju.
 
Vozila pod rednim brojem 12. i 13. prodaju se isključivo u kompletu.
 
Okvirni trošak posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila pod rednim brojem 1. iznosi 8.463,85 kn.
 
Okvirni trošak posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila pod rednim brojem 2. iznosi 8.716,89 kn.
 
Okvirni trošak posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila pod rednim brojem 3. iznosi 8.543,93 kn.
 
Okvirni trošak posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila pod rednim brojem 4. iznosi 10.351,70 kn.
 
Okvirni trošak posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila pod rednim brojem 5. iznosi 18.950,02 kn.
 
Okvirni trošak uvoznih davanja u slučaju registracije vozila pod rednim brojem 12. iznosi 16.282,76 kn.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 23. siječnja 2020. godine do 10:00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 23. siječnja 2020. godine u 10:15 sati.
 
Sva vozila se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO" što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.
 
Vozila se mogu pogledati 14. siječnja 2020. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati na parkirnom prostoru u Zagrebu, Novska ulica bb, dok se vozila pod rednim brojem 12. i 13. mogu pogledati 14. siječnja 2020. godine u vremenu od 13:00 do 13:30 sati u Jastrebarskom, Ul. Ivane Brlić Mažuranić bb (prostor bivše vojarne), sve uz prethodnu najavu na telefon 01/6471 210 ili na e-mail: jan.vnoucek@midim.hr.
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svako vozilo zasebno u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je vozilo u oglasu navedeno uz upozorenje „Ponuda za kupnju vozila – ne otvarati“.
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb do 23. siječnja 2020. godine do 10:00 sati.
 
Kao dan predaje ponuda smatra se dan zaprimanja ponuda u Ministarstvu državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu državne imovine nakon 10:00 sati 23. siječnja 2020. godine smatraju se zakašnjelima i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 23. siječnja 2020. godine u 10:15 sati.
 
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Sva vozila se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO" što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isto vozilo, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju da je dostavljeno više ponuda za isto vozilo s istom najvišom ponuđenom cijenom, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ministarstvo državne imovine zadržava pravo odustati od prodaje vozila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga.
 
U slučaju da Ministarstvo državne imovine odustane od prodaje vozila izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo državne imovine vratiti će jamčevinu u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti uplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene na račun Ministarstva državne imovine, a vozilo može preuzeti tek po uplati istog. U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
Ponuda koju ponuditelj dostavlja mora sadržavati:
 
  • kupoprodajnu cijenu u kunama (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati),
  • podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
  • osobni identifikacijski broj (OIB),
  • naziv banke i broj računa u IBAN konstrukciji ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude,
  • fizičke i pravne osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana,
  • fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice
  • pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu navedenom u tablici pod točkom III., na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB PLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti redni broj vozila za koji se uplaćuje jamčevina, odnosno ako se uplaćuje za više vozila, redne brojeve svih vozila.


Pisane vijesti