Još jedan korak prema konkurentnijoj i uređenijoj državi

Slika /slike/Opcenito/27.6.2019.VRH.163.JPG

Na 163. sjednici Vlade prihvaćeni su Nacrti prijedloga izmjena i dopuna Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Ovim izmjenama zakona nastavlja se uvoditi red u sustav i rasterećivati gospodarstvo parafiskalnih nameta što će povećati konkurentnost u graditeljstvu i olakšati struci obavljanje svojeg posla.

Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, a potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar istaknuo je da će se dodatna vrijednost ovih izmjena zakona vidjeti na višoj poziciji na Doing Business ljestvici, što je najbolji pokazatelj konkurentnosti neke države, a često i glavni parametar investitorima pri odluci u koju će zemlju uložiti svoje novce.
 
„Hrvatska ima čak 300 reguliranih zanimanja, a Europska unija u prosjeku 200. Zato, ako želimo biti konkurentna zemlja moramo provoditi reforme, a upravo su ove izmjene zakona dio Vladinog plana reformi“ – naglasio je Štromar.
 
Svrha izmjena zakona je administrativno rasterećenje profesionalnih poslovnih usluga, što je dio tekuće gospodarske politike. Navedeno se provodi u skladu s mjerama iz Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. – koji je donesen Zaključkom Vlade RH 3. siječnja 2019. godine i mjerom za liberalizaciju tržišta usluga i zacrtanom mjerom u kontekstu iskazivanja namjere pridruživanja Europskom tečajnom mehanizmu ERM II. 

„Često čujemo kako svi govore da žele da budemo konkurentna zemlja, da želimo reforme, no čim se u neko područje takne, krenu otpori i tisuće razloga ZAŠTO je nemoguće provesti reforme. Svi bi reforme, ali nitko u svojem dvorištu. Ja kažem da možemo kvalitetnije i konkurentnije, da moramo provoditi reforme i iza sebe ostaviti traga u rezultatima. Ovo je tek početak stvaranja konkurentnijeg društva“ – rekao je Štromar.

Predmetnim administrativnim rasterećenjem predlaže se obveza upisa u Komoru za cca 5.500 inženjera gradilišta i/ili voditelja radova zamijeniti neobveznim upisom u imenik Komore čime se ujedno ispravlja pretjerana regulacija koja je bila uvedena 2015. godine jer do tada inženjeri gradilišta i/ili voditelji radova nisu bili obvezni članovi Komore. 

„Ukidamo, naime, obavezu članstva u komori i novčanog nameta koji proizlazi iz toga. Time omogućujemo dobrovoljno članstvo i naravno normalno daljnje bavljenje svojim poslom pod istim strukovnim načelima. Kod izmjena zakona vodili smo računa o svim aspektima promjene koju uvodimo i to od sigurnosti do tradicije“ – rekao je Štromar.

„Moramo se okaniti starih navika, štambilja, pečata i šetnje po šalterima, a promjenama koje uvodimo u Ministarstvu graditeljstva radimo upravo to“ – zaključio je ministar Štromar.
 
Predloženim izmjenama: 
  • vrši se daljnje usklađenje odredbi kojima se uređuje obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja i gradnje s Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. godine ok priznavanju stručnih kvalifikacija i Direktivom 2013/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI“)
  • uređuju se uvjeti za obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje i
  • osigurava se pravo pružanja usluga i pravo poslovnog nastana hrvatskih gospodarskih subjekata i pojedinaca unutar Europskog gospodarskog prostora u skladu s pravilima za prekogranično pružanje usluga i za priznavanje stranih stručnih kvalifikacija
  • radi preciznosti izričaja vrši se korekcija pojedinih odredbi koje su se tijekom primjene važećeg Zakona pokazale neodgovarajućima i
  • strukovnim Komorama mijenjaju se temeljni ustroj, javne ovlasti, okvir nadležnosti i članstvo u Komori
 


Pisane vijesti | Informacija | Propisi