Kreću prijave za energetsku obnovu zgrada javnog sektora vrijednog 40 milijuna eura, za obnovu kuća i višestambenih zgrada dodatnih 225 milijuna eura

Slika /slike/Ministar/IMG_2173-17.3.2023..JPG

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je danas Javni poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora vrijedan gotovo 40 milijuna eura a prijave će se zaprimati do 16. svibnja 2023. godine, a više o samom pozivu na konferenciji su govorili potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić, državna tajnica Dunja Magaš i ravnateljica Irena Križ Šelendić.Za dubinsku i sveobuhvatnu obnovu zgrada javnog sektora do 80% troškova 

Na poziv, koji je otvoren do 16. svibnja 2023. godine, mogu se prijaviti jedinice lokalne i regionalne samouprave te javne ustanove, mjesne zajednice ili udruge koje obavljaju društvenu djelatnost. EU teži klimatskoj neutralnosti, zbog čega želi do 2050. smanjiti emisije stakleničkih plinova za čak 95 posto u odnosu na 1990. godinu. Podnošenje projektnih prijedloga bit će putem informacijskog sustava fondovieu (eNPOO)  https://fondovieu.gov.hr/ .

„Zgrade su u tom kontekstu posebno važne jer se 50 posto konačne potrošnje energije upotrebljava za grijanje, odnosno hlađenje. Od tog iznosa 80 posto energije otpada na zgrade”, rekao je resorni ministar Branko Bačić na konferenciji za novinare.

Kroz javni poziv obnovit će se 50 zgrada javnog sektora i najmanje 288.000 četvornih metara prostora u njima.

Osim uštede energije i smanjenja računa, projekti kojima se postižu klimatski ciljevi također mogu pridonijeti rastu u građevinskom sektoru i pratećim industrijama, stvaranju novih radnih mjesta, povećanju tržišne vrijednosti nekretnina i poboljšanju uvjeta stanovanja, dodao je ministar Bačić. 

Ostvarena ušteda nakon obnove mora iznositi najmanje 50 posto toplinske energije i 30 posto primarne energije, što je glavni uvjet za prijavu, kazala je ravnateljica Uprave za energetsku učinkovitost, projekte i programe EU Irena Križ Šelendić.


Bespovratna sredstva od 20.000 do osam milijuna eura

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga je 20.000 eura, a najviši se penje do osam milijuna eura.

Ministarstvo graditeljstva, uz izradu certifikata i projekta, prijaviteljima sufinancira mjere energetske obnove koje uključuju toplinsku zaštitu ovojnice, novu stolariju, krovište, sustave obnovljivih izvora energije i brojne druge, poput punionica za električne romobile i bicikle, poručila je Križ Šelendić.

Iznos sufinanciranja ovisi o dubini obnove. Integralna energetska obnova sufinancirat će se do 60 posto, a dubinska i sveobuhvatna obnova (koja uključuje protupotresne i protupožarne zaštitne mjere) do 80 posto za radove i usluge nadzora.

Predmet projektnog prijedloga odnosi se na jednu energetsku funkcionalnu cjelinu, odnosno energetsko troškovni centar (ETC), zasebnu funkcionalnu i energetsku cjelinu za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode te parametre koji utječu na potrošnju, a sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada.

U smislu ovog Poziva, projektni prijedlog se može podnijeti za:
 
  1. cjelovitu zgradu javnog sektora koja predstavlja ETC;
  2. dio cjelovite zgrade javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zaseban volumen (jedan ili više njih) u odnosu na volumen ostalih dijelova cjelovite zgrade javnog sektora;
  3. kompleks zgrada javnog sektora (skupina zgrada koje imaju barem jedno zajedničko brojilo potrošnje) koji predstavlja ETC;
  4. dio kompleksa zgrada javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zasebna, jedna ili više zgrada u odnosu na ostatak kompleksa, s kojim može i ne mora biti međusobno povezana.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije te mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjena mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, kao i horizontalne mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Također, naglašavamo kako će potencijalnim prijaviteljima na raspolaganju biti i stručna podrška Sektora za energetsku učinkovitost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u pripremi njihovih projektnih prijedloga, a ovo Ministarstvo će po objavi Poziva za sve potencijalne prijavitelje organizirati i informativne radionice putem platforme Microsoft Teams. Ističemo kako će se prijave za korištenje stručne podrške podnositi nakon objave Poziva, u razdoblju i na način definiran Pozivom.  

U slučaju da jedan ili više suvlasnika obavlja gospodarsku djelatnost unutar zgrade javnog sektora koja je predmet projektnog prijedloga, bespovratna sredstva unutar ovog Poziva dodjeljivat će se u skladu s Programom dodjele de minimis potpora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, koji će biti objavljen prije same objave Poziva, a prema kojem pojedinačni korisnik potpore u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine može primiti najviše 200.000,00 eura. Iznos potpore male vrijednosti (de minimis) izračunava se na temelju kapaciteta koji se koristi za obavljanje gospodarske djelatnosti u zgradi koja je predmet projektnog prijedloga u odnosu na dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava.

Ostali detalji o Pozivu objavljeni su na javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr .


Za energetsku obvu obiteljskih kuća i višestambenih zgrada
osigurano 225 milijuna eura iz nacionalnih sredstava


Sastavni dio Vladinog paketa mjera pomoći građanima i gospodarstvenicima je i dio koji se odnosi na uštedu energije, odnosno projekte energetske učinkovitosti kuća i višestambenih zgrada u ukupnoj vrijednosti 288 milijuna eura.

Sudeći prema odazivu na dosad objavljene natječaje za energetsku obnovu, jasno je da postoji velika zainteresiranost građana za ovu mjeru te da mnogi od njih već imaju spremnu dokumentaciju i čekaju raspisivanje natječaja.
 
  • 300 višestambenih zgrada neoštećenih u potresu (80 milijuna eura)
  • 10.000 obiteljskih kuća (120 milijuna eura)
  • 1.000 kuća za suzbijanje energetskog siromaštva (25 milijuna)

Natječaji će se raspisati u rujnu 2023. godine. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu predviđena je alokacija u iznosu od 80 milijuna eura, dok je za energetsku obnovu obiteljskih kuća predviđena alokacija u iznosu od 120 milijuna eura.

Ovim natječajima podupirati će se mjere na poboljšanju energetske obnove zgrada sukladno Zakonu o gradnji (izrada potrebne projektne dokumentacije, energetski certifikat i/ili glavni projekt, povećanje toplinske vanjske ovojnice, unaprjeđenje tehničkih sustava zgrade, grijanje /hlađenje/ ventilacija/klimatizacija/ priprema potrošne tople vode, sustav rasvjete, sustav automatizacije i upravljanja zgradom, uvođenje obnovljivih izvora energije), kao i horizontalne mjere (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, urbane održive mobilnosti i elektromobilnost).

Postotak subvencioniranja ovisit će o stupnju obnove, odnosno pojedinačne mjere na obiteljskim kućama podupirati će se  u iznosu od 40% prihvatljivih troškova, dok će se integralna energetska obnova podupirati do 60%, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% prihvatljivih troškova – i za obiteljske kuće i za višestambene zgrade.

U prosincu 2023. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će raspisati i natječaj za suzbijanje energetskog siromaštva, sa alokacijom od 25 milijuna eura, kojim je predviđena obnova dodatnih 1.000 kuća. Provedba uz mjere energetske obnove predviđa i mjere poboljšanja konstrukcijskih i nekonstrukcijskih elemenata u slučajevima gdje se za to ukaže potreba. Troškovi obnove sufinancirati će se u stopostotnom iznosu.

Ovim se predviđena sredstva za energetsku obnovu stambenog fonda zgrada iz jesenskog paketa, dobivena od očekivanog prihoda od prodaje emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj, povećavaju sa 131 milijuna eura na 225 milijuna eura.
 

Pisane vijesti | Informacija | Energetska učinkovitost