Ministar Goran Marić u službenom posjetu Zadarskoj županiji

Slika /arhiva-midim//slike vijesti/GM_ZDZ_2.jpg

Ministar državne imovine Goran Marić s pomoćnicom ministra Ivanom Pintar u utorak, 10. srpnja 2018. godine u zgradi županije u Zadru održao je radni sastanak sa zadarskim županom Božidarom Longinom te gradonačelnicima i načelnicima s područja Zadarske županije.

Na radnom sastanku ministar Marić je prisutne čelnike lokalnih uprava upoznao s novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom koji je sredinom lipnja stupio na snagu. Raspravljalo se i o suradnji Ministarstva državne imovine s jedinicama lokalne samouprave, neriješenim zahtjevima i zapuštenoj imovini na području županije.
 
Župan Longin, gradonačelnici i načelnici izrazili su veliko zadovoljstvo novim Zakonom i održanim sastankom s ministrom Marićem. Tom je prigodom župan rekao: „S radošću smo dočekali da se formira Ministarstvo državne imovine. Mogu samo očitovati naše veliko zadovoljstvo ovim sastankom i novim Zakonom. Od kada se formiralo Ministarstvo puno predmeta se riješilo i puno se toga promijenilo. Županija trenutno nema svog prostora i plaćamo zakupninu, ali uvjeren sam da će se uskoro riješiti i taj predmet kao i mnogi drugi. Novi Zakon je revolucionaran i jedinicama lokalne i regionalne samouprave daje mnoge mogućnosti, između ostalog da postanu vlasnici određenih nekretnina bez naknade“.
 
Ministar Goran Marić podsjetio je kako ovakve sastanke održava diljem Hrvatske, a ovaj u Zadarskoj županiji ocijenio je plodonosnim i korisnim, kako za Ministarstvo tako i za jedinice lokalne samouprave. „Upoznao sam sve s mogućnostima i prednostima koje novi Zakon donosi jedinicama lokalne i regionalne samouprave te kako pripomoći da zajednički Ministarstvo i lokalne uprave aktiviraju zapuštenu, opustošenu, a često i otetu imovinu. Ljudi i imovina su temeljni atributi države. Imovina je čuvarica života, a to ćemo aktiviranjem i potvrditi. Na sastanku je dogovorena realizacija zahtjeva županije, gradova i općina“, rekao je ministar Marić dodajući kako će Županija uskoro biti smještena u svom prostoru i neće više plaćati zakupninu.
 
Tom je prigodom ministar Goran Marić potpisao s gradonačelnikom Zadra Brankom Dukićem Ugovor o dodjeli na uporabu, kojim Ministarstvo državne imovine Gradu Zadru dodjeljuje na uporabu nekretninu u svrhu osnivanja stalog postava muzejske zbirke bivšeg fašističkog talijanskog koncentracijskog logora na otoku Molatu. Ugovorom se nekretnina Gradu Zadru dodjeljuje bez naknade.
 
„Znakovita je namjena nekretnine koju današnjim Ugovorom Ministarstvo dodjeljuje Gradu Zadru. Ovime se potvrđuje univerzalnost imovine za stvarni život, za fenomene koji su bitni za upoznavanje s poviješću. Ovo je detalj povijesti za koji želimo da se nikad ne ponovi, ali istodobno da se nikad ne zaboravi. Imovina će u tome pomoći na najbolji način. Posebni aspekt vrijednosti vidimo u tome što rubni dio Hrvatske kao što je otočić Molat postaje mjesto sjećanja“, rekao je ministar Goran Marić.
 
Gradonačelnik Zadra Branko Dukić zahvalio se ministru Mariću na suradnji. „Bez današnje dodijele nekretnine na Molatu ne bismo mogli realizirati ovaj vrlo važan projekt. Zato je važna sinergija između županije, gradova, općina i države jer dobrom suradnjom izrastaju novi projekti i razvoj cijele naše županije. A kada raste županija i grad onda i država postaje sve jača“, rekao je gradonačelnik Dukić.
 

Pisane vijesti