Ministar Štromar: Ušteda na energentima a više sredstava za druge razvojne projekte

 • Slika
 • Slika
U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je konferencija za novinare ministra Predraga Štromara u povodu privremenog obustavljanja prijava na Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' do 7. svibnja 2018. godine.
 

"Mi smo 5. veljače 2018. zatvorili natječaj jer smo došli na više od 200 posto prijava od sredstava koje smo imali osigurano. Napravit ćemo evaluaciju svih sredstava i početi vrlo brzo donositi odluke o financiranju. Natječaj je zatvoren privremeno na 3 mjeseca. Mislimo povećati alokaciju, osigurati sredstva za skoro sve koji su se dosad prijavili", rekao je ministar te dodao "Uštedama na energentima, struji i plinu, za grijanje i hlađenje javnih zgrada moći će se ulagati sredstva u druge razvojne projekte a život i boravak u javnim zgrada će se poboljšati".

Na Poziv su zaprimljene čak 443 prijave te je u tijeku provođenje postupka dodjele koji uključuje provjeru i ocjenjivanje projektnih prijedloga sukladno kriterijima odabira kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, a koji obavlja Odbor za odabir projekata u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao Posredničkom tijelu razine 2. Nakon završetka postupka i propisanih Izvješća,  Ministarstvo će donijeti Odluke o financiranju za odabrane projekte.

O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, kao i mogućnosti povećanja alokacije, obavijesti će biti objavljene na mrežnim stranicama https://efondovi.mrrfeu.hr, www.strukturnifondovi.hr i www.mgipu.hr

Općenito o Pozivu:
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je 16. studenoga 2017. Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'. Projektni prijedlozi podnose se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi na mrežnim stranicama http://efondovi.mrrfeu.hr u elektroničkom obliku. 

 • Alokacija - 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)
 • Postoji mogućnost povećanja alokacije u slučaju iskorištenja sredstava
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava je 80 tisuća kuna, a najviši 40 milijuna kuna
 • Otvoreni postupak dodjele u modalitetu trajnog poziva
 • Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 15. siječnja 2018., a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava
 • Predviđene su uštede energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove kroz integrirani pristup
 • U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima prihvatljivi prijavitelji (tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom) obavljaju društvene djelatnosti
 • Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći
 • Potencijalni prijavitelji imaju mogućnost tražiti od FZOEU-a, Sektora za energetsku učinkovitost stručnu podršku u pripremi projektnog prijedloga
 • Prijavitelj može osigurati vanjsko financiranje kroz financijske instrumente putem HBOR-a kreditom „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“


Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi