Ministarstvo domaćin sastanaka na temu upravljanja oduzetom imovinom u kaznenim postupcima

  • Slika /slike/Opcenito/2023_12_01_image-1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine bilo je domaćin sastanaka u sklopu međunarodne suradnje, razmjene iskustava i najboljih praksi u poslovima upravljanja imovinom oduzetom u kaznenim postupcima koji su se održali u Zagrebu 30. studenog i 1. prosinca 2023. godine.

Riječ je o regionalnom projektu koji se provodi pod pokroviteljstvom Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammmenarbeit (GIZ), a odnosi se na borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma u sklopu Globalnog programa borbe protiv nezakonitih financijskih tokova.

U radnoj posjeti sudjelovali su predstavnici Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Republike Sjeverne Makedonije, a sastanci su održani s ciljem razmjene mišljenja i iskustava u sklopu međunarodne suradnje svih institucija u regiji koje upravljaju sa imovinom oduzetom u kaznenim postupcima u cilju razvoja međunarodne suradnje članica Balkanske međuagencijske mreže za upravljanje oduzetom imovinom (BAMIN).

Ravnatelj Uprave za financije Hrvoje Ćosić i načelnik Sektora za imovinu oduzetu u kaznenim postupcima Robert Mihaljević tom su prigodom prezentirali zakonodavni okvir upravljanja privremeno i trajno oduzetom imovinom u Republici Hrvatskoj kao i primjere iz prakse s osvrtom na prekogranično oduzimanje imovine, ponovnu društvenu upotrebu oduzete imovine, njeno čuvanje kao i vođenje evidencije o istoj.

Dodajmo kako je raspolaganje privremeno i trajno oduzetom imovinom u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o upravljanju državnom imovinom, a na ime trajno oduzete imovinske u korist državnog proračuna dosad je uplaćen iznos od 20,9 milijuna eura.

Trajno oduzetim nekretninama i pokretninama koje su temeljem pravomoćnih sudskih presuda postale vlasništvo Republike Hrvatske upravlja i raspolaže Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koja se nakon procjene sudskog vještaka prodaje putem javnog natječaja, javnim prikupljanjem ponuda, a istodobno se uzimaju u obzir i potrebe državnih tijela, ustanova socijalne skrbi te ostalih korisnika Državnog proračuna.

Privremeno oduzete pokretnine veće vrijednosti, ovisno o njihovoj vrsti, koje su predane na čuvanje i upravljanje Ministarstvu čuvaju se u odgovarajućim prostorima, odnosno u specijaliziranim ustanovama ako je potrebno osigurati posebne uvjete za njihovo čuvanje do okončanja sudskog postupka odnosno do stvaranja preduvjeta za njihovo daljnje raspolaganje.

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina