Ministarstvo objavilo Smjernice za izradu analize postojećeg stanja zgrade

Slika /slike/Opcenito/upravljanje.jpg

Smjernice za izradu analize postojećeg stanja zgrade objavljuju se sa svrhom pomoći projektantima, nadležne struke te ovlaštenim osobama za izradu elaborata zaštite od požara, u izradi Analize postojećeg stanja zgrade.


Naime, sukladno članku 45. stavcima 15. i 16. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/1570/1873/1886/18102/20) prije značajne obnove zgrade projektant, prema nadležnosti struke, treba napraviti analizu postojećeg stanja zgrade te dati prikaz mjera za poboljšanje postojećeg stanja cijele zgrade s procjenom investicije po pitanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštite od požara i rizika povezanih s djelovanjem potresa, a sažetak analize prikazuje se u glavnom projektu.

Prema navedenom Tehničkom propisu i sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/1320/1739/19125/19) „značajna obnova zgrade je obnova ili rekonstrukcija zgrade gdje se obnovi podvrgava više od 25 % površine ovojnice zgrade.“

Analizu izrađuje projektant nadležne struke te ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara na razini stručnog mišljenja. Za investitora, prije obnove zgrade (a obnovom je obuhvaćeno više od 25% ovojnice zgrade), Analiza predstavlja početnu informaciju i grubu procjenu investicije o mogućnostima/potrebama obnove postojeće zgrade vezano za osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, unaprjeđenje mehaničke otpornosti i stabilnosti posebice povećanja potresne otpornosti zgrade, te povećanje sigurnosti u slučaju požara. Za detaljniju procjenu i provedbu predloženih ili drugih mjera potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju sukladno važećim propisima.

Projektanti nadležnih struka predložak za izradu Analize trebaju prilagoditi prema postojećem stanju pojedine zgrade, prijedlozima mjera i trenutnim cijenama na tržištu. Analizu je potrebno izrađivati u skladu s važećim propisima i pravilima struke.

Pisane vijesti | Informacija | Energetska učinkovitost