Nadograđen eKatalog u produkcijskom radu

Nakon razdoblja testnog rada, u produkcijskoj okolini dostupan je nadograđeni i poboljšani modul Informacijskog sustava prostornog uređenja eKatalog.

U eKatalog zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba te Zavod za prostorni razvoj Ministarstva unose metapodatke kojima se opisuju važeći prostorni planovi i prostorni planovi stavljeni izvan snage, za potrebe pregleda, pronalaženja i razmjene s drugim modulima i geoportalom ISPU-a.

Od prvog pokretanja 2013. godine, u eKatalog je upisano više od 9.200, a verificirano te javno i kroz eDozvolu dostupno više od 6.770 metapodataka.

Najvažnije promjene u novoj verziji eKataloga su sljedeće:
 
  • uvođenjem novog sučelja za uvoz georeferenciranih rastera i povezivanje s elementima navigacije, ubrzana je i pojednostavljena procedura objave karata prostornih planova na geoportalu ISPU-a
  • omogućen je upis i objava raznih vrsta dokumenata od značaja za prostor (izvješća o stanju u prostoru, znanstveni i stručni radovi, strateški i sektorski dokumenti, stručne podloge i dr.)
  • verzija za javnost prilagođena je radu na mobilnim uređajima
  • omogućena je pretraga, odnosno filtriranje planova odabirom željene lokacije na interaktivnoj karti
  • omogućena je višejezičnost, a za sad su dostupne hrvatska i engleska verzija aplikacije, dok su vrijednosti metapodataka na jeziku na kojem su izvorno upisani, tj. na hrvatskom
  • poboljšan je sustav izvještavanja
  • uvedene su dodatne kontrole unosa i sustav notifikacija korisnicima o greškama radi poboljšanja kvalitete unosa.

Nadogradnjom se osigurava ažurniji i bogatiji sadržaj geoportala ISPU-a i samostalnost zavoda u upravljanju podacima za svoje područje nadležnosti, te omogućava pristup većem broju dokumenata o prostoru.

eKatalog dostupan je na poveznici: https://katalog.mgipu.hr/search ili kroz Informacijski sustav prostornog uređenja, poglavlje Moduli.

Pisane vijesti | Informacija | Elektronički servisi