Natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH; rok 8/6/15

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/06/Prostori.jpg
Na temelju odredbi čl. 54. i 74. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 4/15

1. Nekretnina u k.o. Suhopoljska Borova (zk. sud u Virovitici) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3469, kuća br. 73, 2 ekonomske zgrade i dvor, površine 1799 m², upisana u zk.ul. 1321, k.o. Suhopoljska Borova. POČETNA CIJENA: 82.706,00 kn JAMČEVINA: 8.270,60 kn 2.  Nekretnina u k.o. Umag (zk. sud u Bujama) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3510, štala i dvorište, površine 225 m², upisana u zk.ul. 5760, k.o. Umag. POČETNA CIJENA: 235.011,71 kn JAMČEVINA: 23.501,17 kn 3. Nekretnina u k.o. Čađavica (zk. sud u Slatini) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 947, neplodno zemljište Prkos, površine 17378 m², upisana u zk.ul. 1897, k.o. Čađavica. POČETNA CIJENA: 140.224,00 kn JAMČEVINA: 14.022,40 kn 4. Nekretnina u k.o. Požega (zk. sud u Požegi) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 662/2, staro korito Orljave, površine 638 m², upisana u zk.ul. 7676 k.o. Požega. POČETNA CIJENA: 95.396,14 kn JAMČEVINA: 9.539,60 kn 5.Nekretnina u k.o. Gornji Karin (zk. sud u Benkovcu) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1655/443, pašnjak, površine 297 m², upisana u zk.ul. 2539, k.o. Gornji Karin. POČETNA CIJENA: 50.572,40 kn JAMČEVINA: 5.057,24 kn 6. Nekretnine u k.o. Glogovnica (zk. sud u Križevcima) OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 403, vinograd Crkvenjak u Crkvenici, površine 307 hvati i k.č.br. 381/9, vinograd mladina u Crkvenici, 123 hvata, obje upisane u zk.ul. 780, k.o Glogovnica. POČETNA CIJENA: 15.987,52 kn JAMČEVINA: 1.598,75 kn 7. Nekretnine u k.o. Kaldir (zk. sud u Pazinu) OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 569/1, dvorište, površine 562 m², upisana u zk.ul. 433 i k.č.br. 569/2, dvorište, površine 222 m², upisana u zk.ul. 414, obje u k.o. Kaldir. POČETNA CIJENA: 89.192,16 kn JAMČEVINA: 8.919,20 kn 8. Nekretnina u k.o. Vukovar (zk. sud u Vukovaru) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3658/2, k.o. Vukovar, površine 188 m², upisana u zk.ul. 7019, k.o. Vukovar koja odgovara katastarskoj česti oznake 3658/2 kć. I dv. površine 188 m², k.o. Vukovar. POČETNA CIJENA: 33.775,00 kn JAMČEVINA: 3.377,50 kn 9. Nekretnina u k.o. Pomer (zk. sud u Puli) OPIS: Nekretnina označena kao kao k.č.br. 1105/176, pašnjak, površine 250 m², upisana u zk.ul. 3999, k.o. Pomer koja odgovara katastarskoj česti oznake 1105/176, pašnjak, površine 250 m². POČETNA CIJENA: 211.563,00 kn JAMČEVINA: 21.156,30 kn 10. Nekretnine u k.o. Šumber (zk. sud u Labinu) OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 1471/1, vinograd, površine 378 m² i k.č.br. 1471/2, vinograd, površine 281 m², obje upisane u zk.ul. 1870 k.o. Šumber. POČETNA CIJENA: 101.273,44 kn JAMČEVINA: 10.127,34 kn 11. Nekretnina u k.o. Ratkovac (zk. sud u Novoj Gradišci) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 211/1, vrt kod kuće u mjesnoj rudini, površine 701 m², upisana u zk.ul. 303 k.o. Ratkovac. POČETNA CIJENA: 16.455,88 kn JAMČEVINA: 1.645,58 kn 12. Nekretnina u k.o. Biograd na moru (zk. sud u Zadru, zk. odjel Biograd na moru) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 7201/6, k.o. Biograd na moru, Jankolovica, Pašnjak, površine 711 m², k.o. Biograd na moru, upisana u zk.ul. 1187. POČETNA CIJENA: 549.793,50 kn JAMČEVINA: 54.979,35 kn 13. Nekretnina u k.o. Mursko Središće (zk. sud u Čakovcu) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 5735/3, Pašnjak Mursko Središće, površine 533 m², upisana u zk.ul. 2511 k.o. Mursko Središće. POČETNA CIJENA: 40.884,92 kn JAMČEVINA: 4.088,50 kn 14. Nekretnina u k.o. Širitovci (zk. sud u Drnišu) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 755/1, pašnjak, površine 2.851 m², upisana u zk.ul. 528, k.o. Širitovci. POČETNA CIJENA: 111.881,33 kn JAMČEVINA: 11.188,13 kn 15. Nekretnina u k.o. Županja (zk. sud u Županji) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2193, kanal, površine 1095 m², upisana u zk.ul. 5512 k.o. Županja. POČETNA CIJENA: 36.024,00 kn JAMČEVINA: 3.602,40 kn 16. Nekretnina u k.o. Galižana (zk. sud u Puli) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 35/4 - vrt i k.č.br. 541/ZGR – ZGR. neplodno, upisane u zk.ul.br. 1747 k.o. Galižana, ukupne površine 655 m². POČETNA CIJENA: 486.439,00 kn JAMČEVINA: 48.643,90 kn 17. Nekretnina u k.o. Pakoštane (zk. sud u Zadru, zk. odjel Bigrad na moru) OPIS: Nekretnina označena kao z.k.č.br. 1227/50 (identifikacija u katastru k.č.br. 5367/36), šuma, površine 10.595 m² u zk.ul. 2566 k.o. Pakoštane. POČETNA CIJENA: 1.560.340,00 kn JAMČEVINA: 78.017,00 kn 18. Nekretnine u k.o. Grožnjan (zk. sud u Bujama) OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 2401/1, oranica, površine 2270 m², upisana u zk.ul. 1714 k.o. Grožnjan i k.č.br. 2402/14, oranica, površine 1089 m², upisana u zk.ul. 1773 k.o. Grožnjan. POČETNA CIJENA: 1.310.851,61 kn JAMČEVINA: 65.542,60 kn 19. Nekretnina u k.o. Stari Sisak (zk. sud u Sisku) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 921/1 k.o. Sisak Stari, oranica, površine 195 m², upisana u zk.ul. 4881 k.o. Sisak Stari. POČETNA CIJENA: 49.980,00 kn JAMČEVINA: 4.998,00 kn 20. Nekretnina u k.o. Motovun (zk. sud u Pazinu) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 263 ZGR, zgrada, površine 198 m², upisana u zk.ul. 1339, k.o. Motovun. POČETNA CIJENA: 860.264,06 kn JAMČEVINA: 86.026,40 kn 21. Nekretnina u k.o. Vrsar (zk. Sud u Poreču) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1094/2, Lakuco, dvorišta Lakuco, površine 57 m², upisana u zk.ul. 1466, k.o. Vrsar. POČETNA CIJENA: 27.262,75 kn JAMČEVINA: 2.726,27 kn 22. Nekretnina u k.o. Remetinec (zk. sud u Varaždinu, zk. odjel u Novom Marofu) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 218, pašnjak ober sela u mjesnoj rudini, površine 281 m², upisana u zk.ul. 3901, k.o. Remetinec. POČETNA CIJENA: 13.270,00 kn JAMČEVINA: 1.327,00 kn 23. Nekretnine u k.o. Vrbovsko (zk. Sud u Ogulinu, zk. odjel u Vrbovskom) OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 2162/19, livada, površine 690 čhv i k.č.br. 2162/25, oranica, površine 582 čhv, obje upisane u zk.ul. 792 k.o. Vrbovsko. POČETNA CIJENA: 641.034,00 kn JAMČEVINA: 64.103.40 kn 24. Nekretnina u k.o. Grad Bjelovar (zk. Sud u Bjelovaru) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3244/5, Ulica Vlatka Mačeka, dvorište, površine 86 m², upisana u zk.ul. 5690 k.o. Grad Bjelovar. POČETNA CIJENA: 25.702,14 kn JAMČEVINA: 2.570,21 kn   ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 8. lipnja 2015. godine do 14 sati Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

 

PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 8. lipnja 2015. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 8. lipnja 2015. godine u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:

1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.

2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice.

b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.

3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA

4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

 

UGOVORNA CIJENA

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati: tel:  +385(0)1 6448 817 fax: +385(0)1 6448 911 Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.duudi.hr i www.hgk.hr        

Pisane vijesti