Novi europski Bauhaus (NEB) – objavljen novi natječaj Europske urbane inicijative (EUI)

Europska urbana inicijativa (EUI) novi je instrument Europske komisije za potporu urbanoj dimenziji kohezijske politike u razdoblju 2021.-2027. godine, s namjenskim proračunom Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu od 450 milijuna EUR. EUI podupire urbana područja inovativnim djelovanjem, izgradnjom kapaciteta i znanja, razvojem politike i komunikacijom o održivom urbanom razvoju.

Europska urbana inicijativa (EUI) raspisala je natječaj u iznosu od 50 milijuna eura za inovativne projekte u gradovima kojima se doprinosi njihovoj transformaciji s potencijalom generiranja ulaganja i inspiriranja drugih projekata u okviru kohezijske politike temeljenih na načelima Novog europskog Bauhausa (NEB): estetike, održivosti i uključivosti.

Prijaviti se mogu projektni prijedlozi na tematskim područjima:

  • izgradnja i obnova u duhu kružnog gospodarenja i ugljične neutralnosti,
  • očuvanje i transformacija kulturne baštine,
  • prilagodba i transformacija zgrada za priuštivo stanovanje,
  • regeneracija urbanih prostora.

Prihvatljivi prijavitelji su gradovi, organizacije više gradova (aglomeracije) ili grupa gradova koji nisu dio uspostavljene aglomeracije, s najmanje 50 000 stanovnika.

Udio sufinanciranja je 80%, u najvišem iznosu do 5 milijuna eura. Dugoročno, odabrani gradovi uspostavljat će partnerstva za prijenos („transfer partnerships“) s tri grada zainteresirana za repliciranje dijelova ili cjelokupnih projekata. Projekti bi trebali biti provedeni u razdoblju od najviše tri i pol godine.

Stalno Tajništvo EUI-a će potencijalnim podnositeljima projektnih prijedloga pružiti pomoć u vidu:

  • EUI-IA (Innovative Actions) smjernica uz pomoć kojih će se prijavitelji bolje upoznati s pravilima i postupcima izrade i razvoja projekata, prijavom, odabirom, ugovaranjem, provedbom projekta, prihvatljivošću troškova i sl.,
  • seminara uživo (8.-9. studenoga 2022. u Beču, Austrija, 29.-30. studenoga 2022. u Sofiji, Bugarska i 6.-8. prosinca 2022. u Vilniusu, Litva)
  • online sastanci Q&A – planirana su tri sastanka u trajanju od 120 minuta na kojima će potencijalni prijavitelji moći postavljati konkretna pitanja (26. listopada 2022., 16. studenoga 2022. i 14. prosinca 2022.)
  • konzultacijama „jedan na jedan“ (14. i 15. studenoga 2022., 21. i 22. studenoga 2022., 14. i 15. prosinca 2022.)

 
Natječaj je otvoren do 19. siječnja 2023. godine.
 

Dodatne informacije:Pisane vijesti | Informacija | Novi Europski Bauhaus