O sanaciji klizišta i obnovi od potresa u Krapinsko-zagorskoj županiji

 • Slika /slike/Ministar/2023_09_25_Krapina-1.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić boravio je u službenom posjetu Krapinsko-zagorskoj županiji gdje je u Krapini održao sastanak sa županom Željkom Kolarom te gradonačelnicima i načelnicima s područja županije. Na sastanku je predstavljen novi prijedlog Programa ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj, a raspravljalo se i o obnovi od potresa privatnih zgrada i kuća na području Krapinsko-zagorske županije te obnovi sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije.

„Program na kojem radimo i koji je u ovom trenutku u javnom savjetovanju, sustavno će rješavati probleme s klizištima, ne samo za područje Krapinsko – zagorske županije, nego i za cijelo područje Hrvatske i to načinom stambenog zbrinjavanja, sanacijom klizišta, ali i praćenjem ponašanja tla na tom zemljištu kroz uvođenje monitoringa“ – kazao je ministar Bačić te dodatno pojasnio kako će funkcionirati registar klizišta. „Sada smo u postupku izrade programa i imamo evidenciju dosad pristiglih prijava za sanaciju klizišta. Uvjereni smo da će kroz proces donošenja programa, i nakon njegovog usvajanja, doći i novi zahtjevi. Prema tome, kada dođu svi podaci, uspostavit ćemo registar klizišta na područjima Hrvatske koja su obuhvaćena ovim programom“ – kazao je ministar Bačić.

Program ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj, koji je trenutno u postupku javnog savjetovanja, okupljenima je predstavio viši savjetnik specijalist iz Ministarstva, Davorin Oršanić. 

Župan Željko Kolar nakon sastanka je rekao kako je vidljivo da područje Krapinsko-zagorske županije prednjači što se tiče klizišta na području čitave Hrvatske. „Ukupan iznos koji je potreban za sanaciju tih klizišta možemo razvrstati u dva dijela. Jedan je povezan sa komunalnom infrastrukturom, a drugi sa ugroženim stambenim objektima, odnosno privatnu imovinu. Jedinice lokalne i regionalne samouprave nisu u stanju bez programa Vlade Republike Hrvatske sanirati ni kratkoročno ni dugoročno“ – poručio je župan Kolar i naglasio kako se mora pronaći način da se klizišta i posljedične štete svedu na minimum. „Tamo gdje imamo postojeće stanje, uz pretpostavku da su objekti legalizirani, moramo naći načina kako da ta klizišta i štete od klizišta svedemo na minimum te da brzo reagiramo i osiguramo smještaj tim ljudima koji su stradali. Koliko je ovo značajno za nas vidljivo je po tome da su se svi gradonačelnici i načelnici odazvali sastanku“– istaknuo je župan Kolar.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je kako Hrvatske vode već pet godina, putem plana upravljanja vodama, provode programe sanacije klizišta, uz suradnju sa županijama. 

„Na području Krapinsko – zagorske županije i svih jedinica lokalne samouprave, do kraja godine realizirat će se investicija u vrijednosti oko sedam milijuna eura, a sanirat će se, ili je već sanirano, 80 klizišta. Na razini Republike Hrvatske uloženo je 15 milijuna eura i dosad sanirano 182 klizišta“ – naglasio je generalni direktor Đuroković i dodao kako su radovi sanacije klizišta provođeni na 30 od 32 jedinice lokalne samouprave.

„Naši fiskalni kapaciteti nisu dovoljno veliki da bi mogli rješavati ove probleme. Postoji i program Hrvatskih voda koji mi koristimo već godinama, no nažalost, ove godine se otvorio veći broj novih klizišta i tu ćemo trebati pomoć kako bismo mogli krenuti sa sanacijom“ – istaknuo je gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović.

Što se tiče obnove na području Krapinsko-zagorske županije nakon potresa, ministar Bačić je podsjetio kako se na području Krapinsko-zagorske županije realizira 155 projekata obnove ukupne vrijednosti 52 milijuna eura. „Velik dio tih projekata smo završili. Neki su još u tijeku. Prije svega, kad je u pitanju konstrukcijska i cjelovita obnova zgrada javne namjene, u velikom djelu su završeni projekti koje se odnose na obnovu komunalne i prometne infrastrukture i tu čestitam i županu i svim gradonačelnicima i načelnicima na području ove županije. Isto tako, činjenica je da smo već krenuli u značajniju obnovu i izgradnju zamjenskih kuća na području županije što se isto mora istaknuti“ – dodao je ministar Bačić.

Tijekom posjeta županiji, ministar je u društvu župana Kolara, gradonačelnika Gregurevića i suradnika obišao pogone tvrtki Jedinstvo Krapina d.o.o. i ALU forma d.o.o. koje proizvode mobilne kuće za Ministarstvo za potrebe privremenog smještaja sugrađana na potresom pogođenom području, kao i dva gradilišta zamjenskih kuća u Slanom potoku.

„Izvorno je bio plan napraviti 500 takvih mobilnih kućica, ali s obzirom na to da smo u međuvremenu ustvrdili da taj broj neće biti potreban, onda smo se odlučili na 140 takvih objekata. Oba izvođača su iz Krapine te rade kućice koje su veličine 25 odnosno 35 kvadrata. Mogu izraziti zadovoljstvo sa suradnicama na kvalitetnom poslu koji je već napravljen i koji će biti napravljen u rokovima u narednim tjednima“ – poručio je ministar Bačić nakon obilaska proizvođača mobilnih kućica.

 Pisane vijesti | Informacija | Obnova