Obavijest korisnicima i zakupnicima prostora – oslobođenje od obveze plaćanja računa za prosinac 2020. godine

Slika /slike/Opcenito/pismo.jpg

Molimo korisnike i zakupnike poslovnih prostora kojima upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da nam dostave ispunjen Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. godine ako im je obustavljen rad i obavljanje djelatnosti Odlukom stožera civilne zaštite (Narodne novine broj 128/20 i 131/20).

Molimo da navedeni zahtjev ispune i dostave i oni korisnici i zakupnici poslovnih prostora koji imaju 60% i veći pad prihoda u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na mjesec prosinac 2019. godine, a zadržali su sve radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje.

Ispunjeni zahtjev trebaju dostaviti i oni subjekti koji su osnovani do 30. rujna u 2020., a imali su 60% i veći pad prihoda u prosincu 2020. godine u odnosu na studeni 2020. godine te su zadržali sve radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje od plaćanja zakupnine.

Uvažit će se zahtjevi korisnika koji nemaju dospjelih dugovanja prema Ministarstvu.

Ispunjen Zahtjev u excel formatu s pripadajućim privitcima potrebno je dostaviti najkasnije do 15. siječnja 2021. godine na e-mail adresu: otpis.racuna.prostori@mpgi.hr

Podsjećamo da je Zahtjevu potrebno priložiti:
 
  • strana A JOPPD obrasca (s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen),
  • PDV obrazac (s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen) ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu,
  • ovjerenu izjavu subjekta kojom jamči za točnost podataka dostavljenih u excel obrascu ukoliko ga dostavlja u excel tablici u elektronskom obliku ili ovjereni ispisani obrazac.

Ako nam navedeni obrazac ne dostavite, nažalost neće biti moguće postupiti po odlukama nadležnih tijela o oslobađanju obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. godine.

Na poveznici ispod nalazi se obrazac Zahtjeva.
 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina