Obavijest korisnicima na području Vukovarsko srijemske županije o aktivnostima vezanim uz opremanje namještajem i bijelom tehnikom

Sukladno točki III. Odluke o donošenju programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko - srijemske županije – opremanje obiteljskih kuća i stanova oštećenih i uništenih od poplava („Narodne novine" br. 87/14), Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je na području Vukovarsko - srijemske županije zadužen za opremanje bijelom tehnikom i namještajem. Opremanje navedenom opremom je provedivo tek po završenom građevnom dijelu obnove objekata koji je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje terenski je obišao 1870 objekata na području Vukovarsko - srijemske županije. Ovdje treba istaknuti da je za veći broj objekata obilazak ponavljan jer na istima nisu zatečeni vlasnici ni opunomoćenici. Prilikom obilaska popisuje se broj članova kućanstva, izjava vlasnika da nije primio prethodne donacije identične opreme, fotografira  se stanje na terenu o čemu se vodi službena bilješka. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zaprimio je 1.209 zapisnika o završetku radova od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.   Do 18. veljače 2015. godine naručen je namještaj i bijela tehnika za 1163 objekata. Isporučena je bijela tehnika za 1.066 objekata i namještaj za 668 objekata, a u tijeku su daljnje svakodnevne intenzivne isporuke. Iz navedenih podataka o isporukama razvidno je da dobavljač namještaja zaostaje u isporukama. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje organizirao je više sastanaka s dobavljačem Tvin drvna industrija Virovitica d.o.o. na temu kako riješiti zaostatke u isporukama. Državni ured je predmetnom dobavljaču poslao i pisanu opomenu pred raskid zbog nepridržavanja ugovornih obveza. Na zadnjem održanom sastanku dana 18. ožujka 2015. godine dobavljač se obvezao riješiti polovicu zaostataka u isporukama namještaja do 05. travnja 2015. godine (240 objekata), a drugu polovicu zaostataka do 10. travnja 2015. godine (240 objekata). Ovim putem Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ispričava se zbog nastale situacije svim korisnicima na području Vukovarsko srijemske županije koji nisu pravovremeno opremljeni namještajem. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi daljnje terenske i administrativne poslove na području Vukovarsko - srijemske županije te nadzor isporuka bijele tehnike i namještaja.

Najave