Obavijest o pravu na povrat ovršenih sredstava

Na temelju članka  4.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi („Narodne novine 76/14) u slučajevima započete ili provedene ovrhe radi povrata uloženih sredstava protiv korisnika prava na obnovu koji je ostvario to pravo na temelju Zakona o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96., 54/96., 87/96., 57/00., 38/09., 45/11. i 51/13.), a koji se nije s članovima obitelji uselio u obnovljenu obiteljsku kuću u roku od 30 dana od dana dostave završnog izvješća nadzornog inženjera upravnom tijelu i u njoj prebivao najmanje 10 godina, ili je u tom roku istu prodao, darovao ili na bilo koji drugi način otuđio bez suglasnosti nadležnog tijela, po zahtjevu ovršenika ili nasljednika ovršenika iz prvog nasljednog reda podnesenom Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje izvršit će se obeštećenje povratom ovršenih sredstava bez kamata, na teret državnog proračuna Republike Hrvatske. Prema istoj odredbi obeštećenje povratom ovršenih sredstava bez kamata provest će  se i korisnicima kojima je započeta ili provedena ovrha radi povrata uloženih sredstava  darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, a koji se nije s članovima obitelji uselio u obnovljenu obiteljsku kuću u roku od 90 dana od dana dostave završnog izvješća nadzornog inženjera upravnom tijelu i u njoj prebivao najmanje 10 godina, ili je u tom roku istu prodao, darovao ili na bilo koji drugi način otuđio bez suglasnosti nadležnog tijela. Zahtjev za povrat može se podnijeti do 3. srpnja 2015.godine, Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Zagreb, Radnička cesta 22.   Obrazac zahtjeva VAŽNA NAPOMENA: 1. Navedeno pravo odnosi se samo na one korisnike prava na obnovu po Zakonu o obnovi(„Narodne novine“ 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 47/11 i 51A/13) koji su pravomoćno presuđeni vratiti sredstva utrošena u obnovu na temelju činjenice da  se nisu vratili u obnovljeni objekt u roku od 30 dana od obnove ili su isti otuđili, a na temelju pravomoćne i ovršne presude je izvršena ovrha na njihovim primanjima, imovini ili su postupili dobrovoljno po ovršnoj presudi. 2. Navedeno pravo se također odnosi samo na one korisnike prava na darovanje osnovnog građevinskog materijala na području posebne državne skrbi, ako je materijal darovan za popravak, obnovu, izgradnju ili nadogradnju obiteljske kuće ili stana na zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, a nije uselio u objekt u roku od 90 dana od izvršene izgradnje ili nije u objektu prebivao najmanje 10 godina ili je u istom roku objekt otuđio te je na temelju pravomoćne i ovršne presude izvršena ovrha na njihovim primanjima, imovini ili su postupili dobrovoljno po ovršnoj presudi. Zahtjev mogu podnijeti i nasljednici korisnika iz točke 1. i 2., uz obavezno prilaganje rješenja o nasljeđivanju. Ako je više nasljednika, zahtjev podnose svi zajedno ili jedan uz pisanu i ovjerenu suglasnost ostalih nasljednika.

Najave