Obavijest prijaviteljima o 2. izmjeni Poziva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ zbog povećanja alokacije!

Slika /dokumenti/NPOO/EO_ZJS_NPOO/0341 EO Gimnazije Metković.jpg

Dana 27. ožujka 2024. godine objavljena je 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04) objavljenog 17. ožujka 2023. godine, a zatvorenog 23. svibnja 2023. godine, radi povećanja alokacije Poziva.

Nastavno na 7. prosinca 2023. godine donesenu Provedbenu odluku Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, čime je službeno odobren Dodatak NPOO-u koji je temelj za pristupanje provedbi poziva temeljem dodatnih alokacija, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je 25. siječnja 2024. godine Odluku o povećanju alokacije predmetnog Poziva sredstvima osiguranim u Dodatku NPOO-u, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru istog povećan 39.816.842,52 eura, na 99.996.842,52 eura. Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje dodatnih projektnih prijedloga prema rang-listi Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru spomenutog Poziva, a udovoljili su svim uvjetima i kriterijima istog, pod istim uvjetima kao i za već ugovorene projekte. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

U okviru 2. izmjene Poziva pripremljeni su odnosno izmijenjeni sljedeći dokumenti:

  1. NPOO.C6.1.R1-I1.04 Upute za prijavitelje_2. corrigendum
  2. NPOO.C6.1.R1-I1.04 Sažetak poziva_2. corrigendum
  3. NPOO.C6.1.R1-I1.04 Aneks 1. Program dodjele potpora de minimis_2. corrigendum
  4. NPOO.C6.1.R1-I1.04 Popis izmjena_2. corrigendum
 
Postupak dodjele za sve projektne prijedloge, koji će biti obuhvaćeni povećanjem alokacije Poziva, nastavit će se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni u odnosu na uvjete Poziva.

Više informacija pogledajte OVDJE.

Pisane vijesti | Informacija | NPOO-zgrade javnog sektora