Obavijest prijaviteljima o 2. izmjeni Poziva zbog povećanja alokacije!

Slika /dokumenti/NPOO/EO_VSZ_Potres_NPOO/EO_VSZ_NPOO_Palmoticeva_vizual.jpg

​Dana 22. travnja 2024. godine objavljena je 2. izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I2.01) objavljenog 22. svibnja 2023. godine, a zatvorenog 31. listopada 2023. godine, radi povećanja alokacije Poziva.

Nastavno na 7. prosinca 2023. godine donesenu Provedbenu odluku Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, čime je službeno odobren Dodatak NPOO-u koji je temelj za pristupanje provedbi poziva temeljem dodatnih alokacija, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je 14. ožujka 2024. godine Odluku o povećanju alokacije predmetnog Poziva sredstvima osiguranim u Dodatku NPOO-u, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru istog povećan s 27.000.000,00 eura, na 40.000.000,00 eura. Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje svih projektnih prijedloga s rang-liste Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru prvotne alokacije spomenutog Poziva, a udovoljili su svim uvjetima i kriterijima istog. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.
 
U okviru 2. izmjene Poziva pripremljeni su odnosno izmijenjeni sljedeći dokumenti:
  1. Upute za prijavitelje_2. corrigendum
  2. Sažetak poziva_2. corrigendum
  3. Aneks 1. Program dodjele potpora de minimis_2. corrigendum
  4. Popis izmjena_2. corrigendum
 
Postupak dodjele za sve projektne prijedloge, koji će biti obuhvaćeni povećanjem alokacije Poziva, nastavit će se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni u odnosu na uvjete Poziva.
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela će putem projektnog pretinca u sustavu fondovieu obavijestiti prijavitelje, čiji projektni prijedlozi su bili na rezervnoj listi, da su osigurana sredstva za financiranje njihovih projektnih prijedloga.

Više informacija pogledajte OVDJE.

Pisane vijesti | Informacija | NPOO-višestambene potres