Obavijest s javnog otvaranja pristiglih ponuda za zakup poslovnih prostora 6/15 - Zagreb

Slika /arhiva-midim/

Dana 23. prosinca 2015. godine obavljeno je javno otvaranje ponuda po završenom Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora 6/15  oglašenog 25. studenog 2015.g., a za 24 poslovna prostora  u Gradu Zagrebu.


Ukupno je pristiglo 54 ponuda za 16 poslovnih prostora. U tijeku je izrada Zapisnika s otvaranja ponuda, a temeljem kojega će se donijeti odluka o odabiru najpovoljnije ponude.
 
Svi ponuditelji biti će u roku od 30 dana pismeno obaviješteni o rezultatima javnog nadmetanja te će se ponuditeljima koji nisu dali najpovoljniji ponudu vratiti jamčevina u navedenom roku.
 

Pisane vijesti