Održan radni sastanak s predstavnicima Svjetske banke

  • Slika /slike/Opcenito/2019_07_09Svjetska.banka.JPG
  • Slika

U utorak, 9. srpnja 2019. godine, u Ministarstvu je održan radni sastanak ministra Predraga Štromara, državnih tajnika Ministarstva: Dunje Magaš i Danijela Meštrića sa predstavnicima Svjetske banke. Od strane Svjetske banke sastanku su prisustvovali: Andrea Marušić, viši specijalist za privatni sektor, Aris Molfetas-Lygkiaris, specijalist za privatni sektor, Goran Vranić, viši specijalist za privatni sektor, i Andrea August, konzultantica za razvoj privatnog sektora.

Na sastanku je bilo riječi o tehničkim detaljima vezanim uz razvoj e-modula ministarstva (koji se razvijaju u sklopu reformskih mjera) a govorilo se i o novim projektima na kojima bi ministarstvo moglo sudjelovati. 
 
Podsjetimo, 25. travnja 2019. godine na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju, i Zakona o gradnji kojima je omogućeno stvaranje efikasnijeg i bržeg sustava izdavanja dozvola, a u korist građana i investitora. Donošenjem ovih zakona pojednostavljen je, ubrzan i olakšan postupak ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola, ali i samo građenje.
 
Ključna izmjena zakonskih okvira je uvođenje sustava eKonferencije putem kojeg će se od sada podnositi, prikupljati i obrađivati sva dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole. Elektronički postupak smanjuje „šetnju“ investitora od ureda do ureda institucija koje moraju izdati dokumente, već službenici u uredima koji izdaju dozvole odrađuju prikupljanje potvrda potrebnih za izdavanje dozvole.
 

Uvođenje eKonferencije direktno je utjecalo na:

  • smanjenje broja procedura u postupku s 22 na 10 do 14: dosad je do početka gradnje bilo potrebno 22 koraka, izmjenama zakona broj potrebnih procedura smanjuje se na 10 do 14; sustav je objedinio 9 koraka koji su podrazumijevali fizički odlazak od ureda do ureda u jedan korak koji odrađuje administracija; samo za ilustraciju, EU prosjek prema Doing Business metodologiji je 12,7 procedura
  • skraćivanje rokova za dobivanje dozvola: sustav nalaže da se javnopravnim tijelima, koja se trebaju očitovati da li je projekt u skladu s posebnim propisima, rok ograničava na 15 dana, odnosno ako se ne očituju u tom roku smatra se da je tijelo dalo suglasnost odnosno da je projekt u skladu s posebnim propisima; time se postupak koji je zbog šutnje administracije mogao potrajati i duže od mjesec dana, skraćuje na samo dva tjedna
  • smanjenje troškova ishođenja dozvola s 10,9% vrijednosti investicije na 3,7% investicije: smanjene su sve naknade koje su u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, promijenjena je Uredba o tarifi upravnih pristojbi i smanjena cijena dozvole, te su ograničeni dodatni nameti; prosjek u EU sukladno Doing Business metodologiji je 4%
  • smanjenje obaveza za investitore: s obzirom na elektronički sustav, nema više fizičkih odlazaka po institucijama, niti kopiranja dokumentacije u puno primjeraka; nema više biljega
  • digitalizaciju procesa i umrežavanje institucija: u sustav je trenutno uključeno 1489 jedinica javnopravnih tijela.

Razvoj Informacijskog sustava prostornog uređenja – gdje je cilj na jednom mjestu prikupiti sve prostorne planove i sve intervencije u prostoru – uključuje još i razvoj e-Inspekcije, e-Arhiva  (u kojem će biti pohranjene sve dozvole) i e-Planova (sa svim planovima).
 
Predstavnici Svjetske banke pohvalili su napore Ministarstva u pogledu spremnosti i realizacije planiranih izmjena i dopuna zakona koji će zasigurno pridonijeti boljem poslovnom okruženju za investitore. Istaknuta je i važnost održavanja dobre komunikacije sa svim dionicima i krajnjim korisnicima. 


Pisane vijesti | Informacija | Elektronički servisi