Održan sastanak na temu bivše vojarne „Dr. Ante Starčević“ u Jastrebarskom

Slika /arhiva-midim//slike naslovnica/Jaska_1.jpg

Ministar državne imovine Mario Banožić, u petak, 14. veljače 2020. godine u Ministarstvu državne imovine održao je sastanak s gradonačelnikom Grada Jastrebarskog Zvonimirom Novoselom. Tema sastanka bila je dio bivše vojarne „Dr. Ante Starčević“ koja je u vlasništvu Republike Hrvatske i interes je Grada Jastrebarskog.

Smještaj državnih tijela
U sklopu dijela vojarne nalaze se arhivi državnih tijela pet ministarstava i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te Državna uprava za zaštitu i spašavanje, koja ne plaćaju zakup. Napominjemo, da je Grad Jastrebarsko podnio zahtjev Ministarstvu za rušenje postojećih zgrada u kojima su navedena državna tijela, navodeći da ih isti ne koriste. Budući je Grad Jastrebarsko iznio netočne i nepotpune tvrdnje o nekorištenju dodijeljenih nekretnina od strane navedenih državnih tijela, Ministarstvo državne imovine je dana 20. studenoga 2019. godine izvršilo očevid u obuhvatu bivše vojarne. Utvrđeno je da se dodijeljeni objekti uredno i u cijelosti koriste, da su privedeni svrsi, kao i da su uložena znatna materijalna sredstva za uređenje i osposobljavanje tih objekata.
 
Zemljište koje koristi NK Vinogradar
Grad Jastrebarsko podnio je i zahtjev za izdavanje isprave za upis prava vlasništva temeljem članka 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom, za zemljište koji dugi niz godina koristi NK Vinogradar. Ističemo, da predmetnu nekretninu nije nikada koristio Grad Jastrebarsko ili ustanova kojima je osnivač Grad, već je istu koristio NK Vinogradar, temeljem Odluke  Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske i Ugovora MORH-a i NK Vinogradara iz 2007. godine.
 
U međuvremenu MORH se odrekao vojarne kao neperspektivne imovine i predao je na upravljanje Ministarstvu državne imovine. NK Vinogradar je prije isteka Ugovora podnio zahtjev Ministarstvu za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno za kupnju ili zakup nogometnog igrališta, na kojem je svojim sredstvima izgradio svlačionice i dodatne sadržaje. 
Sukladno članku 41. Zakona o upravljanju državnom imovinom, imaju pravo ostati u zakupu ili pravo prvokupa, budući koriste tu nekretninu više od pet godina.
 
Uzimajući u obzir navedeno, ističemo da se Gradu Jastrebarskom ne može izdati tražena tabularna isprava za nogometno igralište, budući podneseni zahtjev Grada nije utemeljen i nisu ispunjeni uvjeti propisani člankom 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom koji kaže da „nekretnine koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo RH i koje su se na dan 1. siječnja 2017. koristile kao škole domovi zdravlja, bolnice i druge ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje se koriste u obrazovne i zdravstvene svrhe te groblja, mrtvačnice, spomenici, parkovi, trgovi, dječja igrališta, sportsko-rekreacijski objekti, sportska igrališta, društveni domovi, vatrogasni domovi, spomen-domovi, tržnice i javne stube temeljem ovoga Zakona upisat će se u vlasništvo jedinca lokalne ili područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalaze odnosno u vlasništvo ustanove koja ih koristi ili njima upravlja i koja je vlasništvo nekretnine stekla temeljem posebnog propisa.
 
Naglašavamo da Grad Jastrebarsko nikada nije koristio nogometno igralište niti je do danas dostavio dokaz da je osnivač NK Vinogradara.
 
Zbog svega navedenog, gradonačelnik Novosel izrazio je negodovanje, naglašavajući kako Ministarstvo pogoduje privatnoj osobi, odnosno da stavlja privatni interes iznad općeg društvenog interesa.
 
„Ministarstvo državne imovine postupa i radi isključivo prema zakonima Republike Hrvatske. Do sada je Ministarstvo pokazalo dobre namjere da se u suglasju riješe sva otvorena i sporna pitanja, ali javno izjavljujući da mi nekome pogodujemo za mene je krajnje neprihvatljivo. Članak 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom jasno i precizno je definiran, ali očito ga gradonačelnik Novosel ne razumije. Također, rušiti zgrade u kojima su državna tijela i plaćati im najam novcem poreznih obveznika, kao i oduzimati nekome prava i otvarati postupak protiv Republike Hrvatske je neozbiljno i neodgovorno. To nikako ne može biti niti javan niti lokalan interes“, rekao je ministar Banožić.

Ministarstvo državne imovine stoji na raspolaganju Gradu Jastrebarskom da se preostali dio bivše vojarne, koji je slobodan i nije dodijeljen na korištenje, namijeni za ostvarenje sadržaja koji su u interesu Grada Jastrebarskog (realizacija javnih, društvenih, stambenih, gospodarskih i drugih sadržaja).
Sa svim navedenim upoznati su Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednice Republike Hrvatske i Odbor za pravosuđe.

Pisane vijesti