Održana 1. sjednica Savjeta za prostorni razvoj

 • Slika /slike/press/2020.10.16.savjet1.jpg
 • Slika
 • Slika

U prostoru Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine održana je prva sjednica Savjeta za prostorni razvoj. Ministar Horvat je pozvao njegove članove da daju svoj doprinos u postupku obnove nakon potresa.

Savjet je osnovan kao savjetodavno i radno tijelo Ministarstva u svrhu provedbe ciljeva i načela prostornog uređenja, uspostave nacionalnog okvira za unaprjeđenje politike planiranja prostora Republike Hrvatske, kao i kvalitete i kulture građenja.

Od 1996. do 2013. godine bio je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske i imao je značajnu ulogu u sagledavanju problematike prostornog uređenja te predlaganja niza rješenja i smjernica za prostorni razvoj. Kroz godine svog rada Savjet je zajedno s Ministarstvom sudjelovao u kreiranju politike o prostoru i bio partner u osmišljavanju instrumenata kojim se mogu postići najbolji rezultati u zaštiti i uređivanju prostora. Svojim radom Savjet je pridonio podizanju razine promišljanja hrvatskog prostora, vrednovanja njegove kvalitete i važnosti za budući razvoj.

"Kako stanje u prostoru pokazuje da je još puno posla pred nama, i od novog Savjeta očekuje se intenzivan rad na nizu tema povezanih s politikom uređenja prostora. Kao najvažnije u ovom trenutku mogu izdvojiti one vezane uz turizam i planiranje, zaštitu obalnog pojasa, apartmanizaciju, zapuštenost povijesnih cjelina, ali i općenito upravljanje prostorom" kazao je ministar Horvat. 

Savjet ima predsjednika i 10 članova koji su istaknute osobe iz stručne i akademske zajednice iz područja prostomog uređenja, turizma i drugih područja koja su usko povezana s politikom uređenja prostora. To su: 
 
 • Dr.sc. Hildegard Auf Franić, professor emeritus, Arhitektonski fakultet, Katedra za arhitektonsko projektiranje
 • Dr.sc. Tihomir Jukić, redoviti profesor, Arhitektonski fakultet, Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
 • Goran Rako, redoviti profesor, Arhitektonski fakultet, Katedra za arhitektonsko projektiranje
 • Dr.sc. Edo Kušen, arhitekt, profesor na Veleučilištu VERN i vanjski suradnik lnstituta za turizam
 • Borislav Doklestić, arhitekt  i urbanist
 • Dr.sc. Josip Belamarić, pov. umjetnosti, lnstitut za povijest umjetnosti, Centar Cvito Fisković
 • Dr.sc. Ognjen Čaldarović, professor emeritus, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
 • Dr.sc. Maruška Vizek, ravnateljica i viša stručna suradnica, Ekonomski institut
 • Nives Kozulić, arhitekt i urbanist
 • Gojko Berlengi, arhitekt i urbanist

Za pridruženog člana Savjeta imenovana je Sanja Šaban, pomoćnica ministra.


Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje