Održana deveta provedbena radionica u okviru Poziva 4c1.4

Slika /EUFondovi/fotografije/2018_11_8_radionica.eu.jpg
U srijedu, 7. studenog 2018., u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je deveta provedbena radionica za uspješne Prijavitelje. U suradnji s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nastavlja se potpora korisnicima za uspješno  provođenje projekata.

Predstavnici FZOEU održali su Prezentaciju „Provedba ugovora sufinanciranih bespovratnim EU sredstvima za period 2014.-2010.“ U prezentaciji su pojašnjeni koraci provedbe projekta i upozoreno na izazove u planiranju i provedbi javne nabave. Cilj provedbenih radionica je skrenuti pažnju na moguće nepravilnosti kroz čitavo razdoblje provedbe projekta koje mogu rezultirati financijskim korekcijama. Najčešće počinjene nepravilnosti su u postupku javne/jednostavne nabave zatim neusklađenosti aktivnosti projekta i glavnih proračunski aktivnosti odobrenih Ugovorom ili naknadno utvrđene aktivnosti provedbe neusklađene s uvjetima Poziva. Objašnjena je razlika između nepravilnosti, prijevare i korupcije. Nepravilnost nije nužno isto što i prijevara. Prijevara se može definirati kao namjerno počinjena nepravilnost, dok je korupcija sporazum između bar dvaju partnera i neka vrsta mita/plaćanja/koristi.

Predstavnica HBOR-a u Prezentaciji „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“ predstavila je financijski instrument za financiranje provedbe ulaganja u energetsku učinkovitost te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u zgradama javnog sektora.

Kroz do sada održanih 9 provedbenih radionica u okviru Poziva prošlo je  195 sudionika. Povećanje kapaciteta i potpora za osnaživanje i aktivno uključivanje korisnika nastavlja se za sve uspješne prijavitelje koji su dobili Odluku o financiranju. Do sad je po Pozivu doneseno 323 Odluke o financiranju s ukupnom vrijednošću projekata više od 1,2 milijarde kuna dok iznos bespovratnih sredstava iznosi preko 621 milijun kuna. Potpisano je 270 Ugovora.


 

 
 


Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi